flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Увага! З 19 жовтня використання е-кабінету обов'язкове

19 вересня 2023, 10:27

20.07.2023 опубліковано закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами».
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, зміни, які стосуються господарського процесу вводяться в дію через 90 днів з дня його опублікування , тобто 19 жовтня 2023 року.
Законом внесено зміни в тому числі до ГПК України. Через 90 днів з дня його опублікування, електронні кабінети в ЄСІТС обов’язково повинні мати:
• адвокати;
• нотаріуси;
• державні та приватні виконавці;
• арбітражні керуючі;
• судові експерти;
• органи державної влади та інші державні органи;
• органи місцевого самоврядування;
• інші юридичні особи.
Цей перелік значно розширено порівняно з попередньою редакцією, зокрема, за рахунок всіх юридичних осіб, але для більшості категорій реєстрація і раніше була визнана обов’язковою. Ключові зміни полягають у процесуальних наслідках невиконання вимоги про реєстрацію Електронного кабінету для учасників господарських справ у вигляді залишення документа без руху, його повернення або залишення без розгляду.
Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Поняття «офіційна електронна адреса» в процесуальному законодавстві замінено на «електронний кабінет». Змінився і його зміст. Раніше офіційна електронна адреса включала:
- сервіс Електронного кабінету ЄСІТС,
- адресу електронної пошти, вказаної користувачем в Електронному кабінеті ЄСІТС,
- адресу електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів. 

Зараз Електронний кабінет це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів ЄСІТС, у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.
Зареєструвати електронний кабінет можна за посиланням: https://id.court.gov.ua.

Якщо ГПК передбачено обов’язок учасника справи щодо надсилання копій документів іншим учасникам справи, такі документи в електронній формі можуть направлятися з використанням ЄСІТС, що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а в разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність в іншого учасника справи електронного кабінету - у паперовій формі листом з описом вкладення.

Якщо інший учасник справи відповідно до частини шостої статті 6 ГПК зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його, учасник справи, який подає документи до суду в електронній формі з використанням електронного кабінету, звільняється від обов’язку надсилання копій документів такому учаснику справи.

Суд, направляючи такому учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом, зазначає у цих документах про обов’язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами";

Відомості про наявність або відсутність електронного кабінету є обов’язковим елементом

 • позовної заяви ст. 162
 • відзиву ст.165
 • інших заяв з процесуальних питань ст. 170
 • апеляційної скарги ст. 258 та відзиву на апеляційну скаргу ст. 263
 • касаційної скарги ст. 290 та відзиву на касаційну скаргу ст. 295
 • заяви про забезпечення доказів ст. 111
 • заяви про забезпечення позову ст. 139
 • заяви про видачу судового наказу ст. 150
 • заяви про скасування судового наказу ст. 157
 • заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами ст. 392
 • заяви про скасування рішення третейського суду ст.347
 • заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду ст. 353
 • заяви про відновлення втраченого судового провадження ст.360.

Суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його 174. До апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, яка подана особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються положення статті 174 – залишення позовної заяви без руху (ст. 260, 292, 323)

Суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи також у разі, якщо відзив подано особою, яка відповідно до частини шостої статті 6 цього Кодексу зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його і не навела поважних причин невиконання такого обов’язку ст. 178

Суд повертає заяву про забезпечення доказів та заяву про забезпечення позову заявнику встановивши, що заяву подано особою, яка відповідно до частини шостої статті 6 цього Кодексу зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його (ч.4. Ст 111, ч.7. ст. 140 ГПК). Такі ж наслідки при поданні собою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала цю вимогу заяви про скасування рішення третейського суду ст 346, заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду ст. 352 та заяви про відновлення втраченого судового провадження ст.361.

Також суд повертає будь-яку письмову заяву (клопотання, заперечення) заявнику без розгляду у разі, якщо її подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його ст. 170

Наказне провадження

Якщо заяву про видачу судового наказу подано в електронній формі через електронний кабінет до боржника, який має зареєстрований електронний кабінет, заявник в подальшому повинен подавати будь-які процесуальні та інші документи, пов’язані з розглядом його заяви, виключно в електронній формі. Ч.4 ст 150.
Подання заяви про видачу судового наказу особою, яка відповідно до частини шостої статті 6 ГПК зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його є підставою для відмови у видачі судового наказу. Така відмова не є перешкодою для повторного звернення з такою самою заявою, після усунення її недоліків. Ст. 152-153 Заяву про скасування судового наказу подану боржником, який зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, суд повертає. Ст. 158.
За наявності у стягувача та боржника Електронного кабінету, наказ надсилається їм в електронній формі, а в разі відсутності електронного кабінету - рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи цінним листом з описом вкладеного після набрання ним законної сили ч.3 Ст. 155-156, 159

Вручення судового рішення Стаття 242
Було

 1. У випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Стало

 1. Якщо учасник справи має електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи чи її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами. У разі відсутності в учасника справи електронного кабінету суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення

Суд видає виконавчі документи в паперовій або електронній формі.
Одночасна видача судом виконавчого документа одній і тій самій особі в паперовій та електронній формах не допускається

Протягом 3 місяців ВРП має привести у відповідність із цим Законом Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положення, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), а ДСА Інструкцію з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.