flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПЛАН антикорупційних заходів Господарського суду Сумської області на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Господарського суду

Сумської області

«28» грудня 2023 року

 

________ Євгенія ЖЕРЬОБКІНА

 

ПЛАН

антикорупційних заходів Господарського суду Сумської області

на 2024 рік

 

п/п

Основні заходи

Відповідальні особи

Термін виконання

1

2

3

4

1

Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників апарату суду з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Керівник апарату суду,

начальник відділу управління персоналом,

судді та працівники апарату суду за призначенням, відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Постійно

2

Передбачити у планах підвищення кваліфікації працівників суду на 2024 рік вивчення питань антикорупційного законодавства

 

Керівник апарату суду,

начальник відділу управління персоналом

Січень

3

Дотримуватись вимог законодавства про запобігання корупції та етичних норм поведінки

 

Судді,

працівники апарату суду

Постійно

4

Відстежувати зміни і доповнення, що вносяться до антикорупційного законодавства та своєчасно інформувати про них працівників суду

 

Керівник апарату суду,

відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Постійно

5

Подати декларації родинних зв’язків та доброчесності на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 

Судді, начальник відділу управління персоналом

 

До 01 лютого

6

Перевірити факт подання працівниками суду декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та у разі виявлення випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій, повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про такі випадки

 

Голова суду,

керівник апарату суду,

начальник відділу управління персоналом, відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Квітень

7

 

 

 

Не допускати виникнення конфлікту інтересів, а у разі його виявлення повідомляти безпосереднього керівника

Судді, державні службовці

Постійно

8

Забезпечити неупереджене, об’єктивне, з дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби

 

Керівник апарату суду,

начальник відділу управління персоналом, конкурсна комісія

У разі проведення конкурсу

9

Проводити службові розслідування та перевірки, у разі недодержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

 

Керівник апарату суду,

дисциплінарна комісія

У разі виявлення

10

Вживати заходи щодо припинення правопорушення та повідомляти про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері запобігання корупції, у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення (в межах своїх повноважень)

 

Голова суду,

керівник апарату суду, відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції

У разі виявлення

11

Забезпечити детальний розгляд звернень громадян, звертати особливу увагу на звернення, що містять інформацію про корупційні діяння державних службовців суду з метою своєчасного виявлення та усунення причин, що порушують права та свободи громадян

 

Голова суду,

керівник апарату суду

 

Постійно

12

Забезпечити своєчасне та якісне проведення річної інвентаризації матеріальних та нематеріальних активів Господарського суду Сумської області у 2024 році

 

Голова суду,

інвентаризаційна комісія згідно наказу

 

Жовтень - грудень

13

Здійснювати закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів згідно законодавства з метою запобігання проявам корупції

Голова суду, керівник апарату суду, уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі у суді

 

При здійсненні закупівель

14

Проводити аналіз та організацію постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

Голова суду, керівник апарату суду

Постійно

15

Забезпечувати неухильне дотримання Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158

 

Керівник апарату суду, начальник відділу управління персоналом

Постійно

16

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2025 рік, оприлюднити його на офіційному веб-сайті Господарського суду Сумської області

Керівник апарату суду, відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень

 

В.о. керівника апарату Олександр ЛЕБЕДЬ