flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу господарського суду Сумської області

Затверджено

рішенням зборів суддів

Господарського суду Сумської області

№8 від 09.09.2022

(зі змінами внесеними рішеннями зборів суддів №5 від 19.01.2024, №16 від 30.04.2024)

 

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 

 1. Загальні положення.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 1. Спеціалізація.

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ, з урахуванням Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації від 21.12.2018 № 622 (із змінами): 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Вдовенко Д.В., Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю.), коди категорій 200000000 – 211000000, 213000000-241000000.

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В., Больбіт В.В.), коди категорій 212000000-212130000.

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

 1. Коефіцієнт адміністративних посад.

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 1. Коефіцієнт форми участі.

Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 1. Коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів, параметри авторозподілу.

5.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи документообігу суду, що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Сумської області:

 • дата початку використання алгоритму - 01 січня кожного нового року;
 • враховувати актуальність Табеля при розподілі;
 • враховувати відсутність судді по Табелю при визначенні учасників колегії;
 • враховувати справу в навантаження тільки останньому призначеному судді (колегії суддів);
 • період для розрахунку навантаження – 12 місяців;
 • ймовірність розподілу на суддю з найменшим навантаженням - 50%.

5.2.Встановити коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів:

Складність категорій судових справ (заяв) – коефіцієнт складності 1 (Додаток 1 до Засад), для карток додаткових матеріалів справи – коефіцієнт складності 0,001, крім наступного переліку карток додаткових матеріалів справи до яких застосовуються наступні коефіцієнти складності:

 • видача дублікату наказу - 0,5;
 • виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні - 0,5;
 • виправлення помилки у наказі, або визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню - 0,5;
 • в порядку виконання судового рішення (335, 336 ГПК) – 1;
 • забезпечення позову, заміна заходу забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову, зустрічне забезпечення, скасування зустрічного забезпечення позову - 1;
 • заміна сторони у виконавчому провадження – 0,5;
 • затвердження мирової угоди, розірвання мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) – 1;
 • заява про забезпечення доказів (позову) у справі до подання позову – 1;
 • зупинення провадження у справі – 0,5;
 • поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання – 0,5;
 • призначення експертизи, клопотання експертів - 1;
 • прийняття додаткового рішення, ухвали – 1;
 • роз`яснення судового рішення - 0,5;
 • розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати - 0,5;
 • інші типи заяв, з них:
 • заява про застосування заходів процесуального примусу – 0,5;
 • заява про врегулювання спору за участю судді – 0,5;
 • клопотання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – 0,5;
 • заява про поворот виконання рішення – 0,5;
 • заява позивача (позивача за зустрічним позовом) про визнання недійсним правочину (угоди, договору), пов’язаного з предметом спору – 1;
 • інша заява про банкрутство, з них:
 • заява/клопотання про затвердження звіту керуючого санацією, ліквідатора – 1;
 • звіт про виконання плану реструктуризації боргів боржника – 1.
 1. Розподіл справ і матеріалів.

6.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

6.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

6.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 6.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

6.4.У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, в тому числі дистанційне, тимчасова непрацездатність) на період від 1 до 3 календарних днів, розподіл справ на суддю не проводиться - за 1 робочий день; у період від 4 до 13 календарних днів - за 3 робочих дні; у період 14 календарних днів і більше – за 14 календарних днів.

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

7.1. Невирішені судові справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу справ виключно у разі, коли суддя (якщо справа розглядається одноособово) або суддя-доповідач зі складу колегії суддів (якщо справа розглядається колегіально) у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України.

7.2. У виключних випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 1. Особливості розподілу у справах.

8.1. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу.

8.2. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову у разі вжиття судом заходів забезпечення.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

8.3. Заява про забезпечення позову або доказів, подана після подачі позовної заяви передається раніше визначеному судді по справі. У випадку відсутності судді в день надходження цієї заяви вона не підлягає автоматизованому розподілу, питання щодо її розгляду вирішується суддею після виходу судді на роботу.

Заява про скасування забезпечення позову або доказів передається раніше визначеному судді по справі. У випадку відсутності судді по справі в день надходження заяви про скасування забезпечення позову або доказів, з врахуванням визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, вона не підлягає автоматизованому розподілу, питання щодо її розгляду вирішується суддею по справі після його виходу на роботу.

8.4. Заяви кредиторів про відкриття провадження у справі про банкрутство того ж самого боржника, які за часом подання надійшли до суду пізніше, передаються на розподіл АСДС раніше визначеному складу суду, тобто тому судді, якому АСДС розподілено першу за часом подання до господарського суду заяву кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, без присвоєння їй іншого унікального номера справи (в редакції від 19.01.2024).

8.5. Після відкриття провадження у справі про банкрутство, передача всіх спорів (позовних заяв), стороною у яких є боржник, здійснюється раніше визначеному складу суду у справі про банкрутство боржника (в редакції від 19.01.2024).

 1. Порядок документообігу у період тимчасової неможливості виконання обов’язків суддею.

9.1. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

9.2. Визначити наступний порядок документообігу під час відсутності судді:

У період відсутності судді керівник апарату, за погодженням з головою суду, приймає розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають у його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.

Суддя, якому надходить вхідна кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію (в редакції від 30.04.2024).

 1. Інше.

10.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою (відрядженням, навчанням) доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

10.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою (відрядженням, навчанням), надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі (в редакції від 30.04.2024).

10.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів №11 від 17.06.2021 (зі змінами внесеними рішенням зборів №14 від 09.07.2021, №16 від 06.08.2021, №19 від 03.11.2021, №21 від 25.11.2021).

 

 

Додаток 1

до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської області

 

Перелік категорій судових справ (заяв),

які підлягають реєстрації в системі АСДС з коефіцієнтом складності 1:

 

Позовна заява(звичайна)

Позовна заява, подана прокурором

Позовна заява третіх осіб , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору

З інших судів

На новий розгляд

На новий розгляд, скарга подана прокурором

Для подальшого розгляду

На розгляд

Заява за нововиявленими обставинами(за заявою сторони)

Заява за нововиявленими обставинами, подана прокурором

Заява за нововиявленими обставинами, з ініціативи суду

Заява за нововиявленими обставинами (подана повторно)

Зустрічна позовна заява

Доручення суду (в тому числі іноземного)

Позовна заява в межах справи про банкрутство

Заява щодо оскарження рішень  третейського суду та видачу виконавчого документа

Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами

Відновлення втраченого судового провадження

Видача наказу на примусове виконання рішень третейського суду

Оскарження рішень третейського суду

Заява про відвід (самовідвід) судді

Скарга на дії чи бездіяльність органів ДВС, державного виконавця, приватного виконавця

Про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення, зміну способу і порядку виконання

Заява про видачу судового наказу

Заява про скасування судового наказу

 

Заяви про банкрутство

Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство/неплатоспроможність

Заява кредитора про грошові вимоги до боржника

Скарга на дії арбітражного керуючого

Заява про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

(на новий розгляд) Заява кредитора про грошові вимоги до боржника

 

Інші заяви про банкрутство

Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури/процедури  погашення боргів боржника

Заяви, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства

Заяви про визнання недійсним правочинів (договорів)

Заяви про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

Визнання недійсним рішень органів державної влади і місцевого самоврядування та інших органів, пов’язаних з такими вимогами

Заяви у спорах, пов’язаних з проведенням аукціонів з продажу майна боржника

Про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів

Про скасування або зміну заходів щодо забезпечення

Про усунення керівника боржника від посади; про припинення повноважень керівника боржника та виконавчих органів його управління

Про продовження строку судової процедури

Про скасування арештів майна боржника чи інших обмежень щодо розпорядження його майном;

про звільнення активів боржника з-під податкової застави

Про виключення майна зі складу ліквідаційної маси

Про введення процедури санації

Про затвердження плану санації та змін до нього (після відкриття провадження)

Про затвердження плану реструктуризації (погашення) боргів або його зміну

Про призначення керуючого санацією, ліквідатора, розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією у разі припинення повноважень раніше призначеного, а також заяви про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією

Про формування фонду для авансування грошової винагороди і відшкодування витрат арбітражного керуючого та порядок використання його коштів

Про встановлення грошової винагороди арбітражному керуючого

Заява про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат

Заява/клопотання про стягнення (зобов’язання сплатити) з кредитора(ів) грошової винагороди, витрат арбітражного керуючого

Заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності

Скарги на дії Державної виконавчої служби при виконанні ухвал суду

 

 НЕЧИННІ

Затверджено

рішенням зборів суддів

Господарського суду Сумської області

№8 від 09.09.2022

(Редакція від 19.01.2024)

 

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 1. Загальні положення.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 1. Спеціалізація.

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ, з урахуванням Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації від 21.12.2018 № 622 (із змінами): 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Вдовенко Д.В., Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю.), коди категорій 200000000 – 211000000, 213000000-241000000.

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В., Больбіт В.В.), коди категорій 212000000-212130000.

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

 1. Коефіцієнт адміністративних посад.

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 1. Коефіцієнт форми участі.

Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 1. Коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів, параметри авторозподілу.

5.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи документообігу суду, що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Сумської області:

 • дата початку використання алгоритму - 01 січня кожного нового року;
 • враховувати актуальність Табеля при розподілі;
 • враховувати відсутність судді по Табелю при визначенні учасників колегії;
 • враховувати справу в навантаження тільки останньому призначеному судді (колегії суддів);
 • період для розрахунку навантаження – 12 місяців;
 • ймовірність розподілу на суддю з найменшим навантаженням - 50%.

5.2.Встановити коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів:

Складність категорій судових справ (заяв) – коефіцієнт складності 1 (Додаток 1 до Засад), для карток додаткових матеріалів справи – коефіцієнт складності 0,001, крім наступного переліку карток додаткових матеріалів справи до яких застосовуються наступні коефіцієнти складності:

 • видача дублікату наказу - 0,5;
 • виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні - 0,5;
 • виправлення помилки у наказі, або визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню - 0,5;
 • в порядку виконання судового рішення (335, 336 ГПК) – 1;
 • забезпечення позову, заміна заходу забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову, зустрічне забезпечення, скасування зустрічного забезпечення позову - 1;
 • заміна сторони у виконавчому провадження – 0,5;
 • затвердження мирової угоди, розірвання мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) – 1;
 • заява про забезпечення доказів (позову) у справі до подання позову – 1;
 • зупинення провадження у справі – 0,5;
 • поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання – 0,5;
 • призначення експертизи, клопотання експертів - 1;
 • прийняття додаткового рішення, ухвали – 1;
 • роз`яснення судового рішення - 0,5;
 • розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати - 0,5;
 • інші типи заяв, з них:
 • заява про застосування заходів процесуального примусу – 0,5;
 • заява про врегулювання спору за участю судді – 0,5;
 • клопотання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – 0,5;
 • заява про поворот виконання рішення – 0,5;
 • заява позивача (позивача за зустрічним позовом) про визнання недійсним правочину (угоди, договору), пов’язаного з предметом спору – 1;
 • інша заява про банкрутство, з них:
 • заява/клопотання про затвердження звіту керуючого санацією, ліквідатора – 1;
 • звіт про виконання плану реструктуризації боргів боржника – 1.
 1. Розподіл справ і матеріалів.

6.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

6.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

6.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 6.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

6.4.У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, в тому числі дистанційне, тимчасова непрацездатність) на період від 1 до 3 календарних днів, розподіл справ на суддю не проводиться - за 1 робочий день; у період від 4 до 13 календарних днів - за 3 робочих дні; у період 14 календарних днів і більше – за 14 календарних днів.

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

7.1. Невирішені судові справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу справ виключно у разі, коли суддя (якщо справа розглядається одноособово) або суддя-доповідач зі складу колегії суддів (якщо справа розглядається колегіально) у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України.

7.2. У виключних випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 1. Особливості розподілу у справах.

8.1. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу.

8.2. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову у разі вжиття судом заходів забезпечення.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

8.3. Заява про забезпечення позову або доказів, подана після подачі позовної заяви передається раніше визначеному судді по справі. У випадку відсутності судді в день надходження цієї заяви вона не підлягає автоматизованому розподілу, питання щодо її розгляду вирішується суддею після виходу судді на роботу.

Заява про скасування забезпечення позову або доказів передається раніше визначеному судді по справі. У випадку відсутності судді по справі в день надходження заяви про скасування забезпечення позову або доказів, з врахуванням визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, вона не підлягає автоматизованому розподілу, питання щодо її розгляду вирішується суддею по справі після його виходу на роботу.

8.4. Заяви кредиторів про відкриття провадження у справі про банкрутство того ж самого боржника, які за часом подання надійшли до суду пізніше, передаються на розподіл АСДС раніше визначеному складу суду, тобто тому судді, якому АСДС розподілено першу за часом подання до господарського суду заяву кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, без присвоєння їй іншого унікального номера справи;

(в редакції від 19.01.2024).

8.5. Після відкриття провадження у справі про банкрутство, передача всіх спорів (позовних заяв), стороною у яких є боржник, здійснюється раніше визначеному складу суду у справі про банкрутство боржника.

(в редакції від 19.01.2024).

 1. Порядок документообігу у період тимчасової неможливості виконання обов’язків суддею.

9.1. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

9.2. Визначити наступний порядок документообігу під час відсутності судді:

У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи.

 1. Інше

10.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою (відрядженням, навчанням) доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

10.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

10.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів №11 від 17.06.2021 (зі змінами внесеними рішенням зборів №14 від 09.07.2021, №16 від 06.08.2021, №19 від 03.11.2021, №21 від 25.11.2021).

 

 

 

 

  Додаток 1

до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської області

 

Перелік категорій судових справ (заяв),

які підлягають реєстрації в системі АСДС з коефіцієнтом складності 1:

 

Позовна заява(звичайна)

Позовна заява, подана прокурором

Позовна заява третіх осіб , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору

З інших судів

На новий розгляд

На новий розгляд, скарга подана прокурором

Для подальшого розгляду

На розгляд

Заява за нововиявленими обставинами(за заявою сторони)

Заява за нововиявленими обставинами, подана прокурором

Заява за нововиявленими обставинами, з ініціативи суду

Заява за нововиявленими обставинами (подана повторно)

Зустрічна позовна заява

Доручення суду (в тому числі іноземного)

Позовна заява в межах справи про банкрутство

Заява щодо оскарження рішень  третейського суду та видачу виконавчого документа

Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами

Відновлення втраченого судового провадження

Видача наказу на примусове виконання рішень третейського суду

Оскарження рішень третейського суду

Заява про відвід (самовідвід) судді

Скарга на дії чи бездіяльність органів ДВС, державного виконавця, приватного виконавця

Про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення, зміну способу і порядку виконання

Заява про видачу судового наказу

Заява про скасування судового наказу

 

Заяви про банкрутство

Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство/неплатоспроможність

Заява кредитора про грошові вимоги до боржника

Скарга на дії арбітражного керуючого

Заява про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

(на новий розгляд) Заява кредитора про грошові вимоги до боржника

 

Інші заяви про банкрутство

Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури/процедури  погашення боргів боржника

Заяви, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства

Заяви про визнання недійсним правочинів (договорів)

Заяви про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

Визнання недійсним рішень органів державної влади і місцевого самоврядування та інших органів, пов’язаних з такими вимогами

Заяви у спорах, пов’язаних з проведенням аукціонів з продажу майна боржника

Про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів

Про скасування або зміну заходів щодо забезпечення

Про усунення керівника боржника від посади; про припинення повноважень керівника боржника та виконавчих органів його управління

Про продовження строку судової процедури

Про скасування арештів майна боржника чи інших обмежень щодо розпорядження його майном;

про звільнення активів боржника з-під податкової застави

Про виключення майна зі складу ліквідаційної маси

Про введення процедури санації

Про затвердження плану санації та змін до нього (після відкриття провадження)

Про затвердження плану реструктуризації (погашення) боргів або його зміну

Про призначення керуючого санацією, ліквідатора, розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією у разі припинення повноважень раніше призначеного, а також заяви про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією

Про формування фонду для авансування грошової винагороди і відшкодування витрат арбітражного керуючого та порядок використання його коштів

Про встановлення грошової винагороди арбітражному керуючого

Заява про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат

Заява/клопотання про стягнення (зобов’язання сплатити) з кредитора(ів) грошової винагороди, витрат арбітражного керуючого

Заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності

Скарги на дії Державної виконавчої служби при виконанні ухвал суду

 

 

 


 

 

НЕЧИННІ

 

Затверджено

рішенням зборів суддів

Господарського суду Сумської області

№8 від 09.09.2022

 

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 1. Загальні положення.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 1. Спеціалізація.

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ, з урахуванням Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації від 21.12.2018 № 622 (із змінами): 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Вдовенко Д.В., Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Рунова В.В., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.), коди категорій 200000000 – 211000000, 213000000-241000000.

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Рунова В.В., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.), коди категорій 212000000-212130000.

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

 1. Коефіцієнт адміністративних посад.

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 1. Коефіцієнт форми участі.

Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 1. Коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів, параметри авторозподілу.

5.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи документообігу суду, що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Сумської області:

 • дата початку використання алгоритму - 01 січня кожного нового року;
 • враховувати актуальність Табеля при розподілі;
 • враховувати відсутність судді по Табелю при визначенні учасників колегії;
 • враховувати справу в навантаження тільки останньому призначеному судді (колегії суддів);
 • період для розрахунку навантаження – 12 місяців;
 • ймовірність розподілу на суддю з найменшим навантаженням - 50%.

5.2.Встановити коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів:

Складність категорій судових справ (заяв) – коефіцієнт складності 1 (Додаток 1 до Засад), для карток додаткових матеріалів справи – коефіцієнт складності 0,001, крім наступного переліку карток додаткових матеріалів справи до яких застосовуються наступні коефіцієнти складності:

 • видача дублікату наказу - 0,5;
 • виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні - 0,5;
 • виправлення помилки у наказі, або визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню - 0,5;
 • в порядку виконання судового рішення (335, 336 ГПК) – 1;
 • забезпечення позову, заміна заходу забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову, зустрічне забезпечення, скасування зустрічного забезпечення позову - 1;
 • заміна сторони у виконавчому провадження – 0,5;
 • затвердження мирової угоди, розірвання мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) – 1;
 • заява про забезпечення доказів (позову) у справі до подання позову – 1;
 • зупинення провадження у справі – 0,5;
 • поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання – 0,5;
 • призначення експертизи, клопотання експертів - 1;
 • прийняття додаткового рішення, ухвали – 1;
 • роз`яснення судового рішення - 0,5;
 • розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати - 0,5;
 • інші типи заяв, з них:
 • заява про застосування заходів процесуального примусу – 0,5;
 • заява про врегулювання спору за участю судді – 0,5;
 • клопотання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – 0,5;
 • заява про поворот виконання рішення – 0,5;
 • заява позивача (позивача за зустрічним позовом) про визнання недійсним правочину (угоди, договору), пов’язаного з предметом спору – 1;
 • інша заява про банкрутство, з них:
 • заява/клопотання про затвердження звіту керуючого санацією, ліквідатора – 1;
 • звіт про виконання плану реструктуризації боргів боржника – 1.
 1. Розподіл справ і матеріалів.

6.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

6.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

6.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 6.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

6.4.У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, в тому числі дистанційне, тимчасова непрацездатність) на період від 1 до 3 календарних днів, розподіл справ на суддю не проводиться - за 1 робочий день; у період від 4 до 13 календарних днів - за 3 робочих дні; у період 14 календарних днів і більше – за 14 календарних днів.

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

7.1. Невирішені судові справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу справ виключно у разі, коли суддя (якщо справа розглядається одноособово) або суддя-доповідач зі складу колегії суддів (якщо справа розглядається колегіально) у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України.

7.2. У виключних випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 1. Особливості розподілу у справах.

8.1. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу.

8.2. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову у разі вжиття судом заходів забезпечення.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

8.3. Заява про забезпечення позову або доказів, подана після подачі позовної заяви передається раніше визначеному судді по справі. У випадку відсутності судді в день надходження цієї заяви вона не підлягає автоматизованому розподілу, питання щодо її розгляду вирішується суддею після виходу судді на роботу.

Заява про скасування забезпечення позову або доказів передається раніше визначеному судді по справі. У випадку відсутності судді по справі в день надходження заяви про скасування забезпечення позову або доказів, з врахуванням визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, вона не підлягає автоматизованому розподілу, питання щодо її розгляду вирішується суддею по справі після його виходу на роботу.

 1. Порядок документообігу у період тимчасової неможливості виконання обов’язків суддею.

9.1. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

9.2. Визначити наступний порядок документообігу під час відсутності судді:

У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи.

 1. Інше

10.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

10.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

10.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів №11 від 17.06.2021 (зі змінами внесеними рішенням зборів №14 від 09.07.2021, №16 від 06.08.2021, №19 від 03.11.2021, №21 від 25.11.2021).

Додаток 1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської області

 

 НЕЧИННІ

 Затверджено

рішенням зборів суддів

Господарського суду Сумської області

№11 від 17.06.2021

(зі змінами внесеними рішенням зборів №14 від 09.07.2021, №16 від 06.08.2021, №19 від 03.11.2021, №21 від 25.11.2021)

 

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 1. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 1. Спеціалізація

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ: 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Вдовенко Д.В., Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.) (в редакції від 25.11.2021).

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

У разі коли у судовій колегії №2 з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду (розділ 2 в редакції від 03.11.2021).

 1. Коефіцієнт адміністративних посад 

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 1. Коефіцієнт форми участі

Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 1. Коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів, параметри авторозподілу

5.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи документообігу суду, що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Сумської області:

 • дата початку використання алгоритму  - 01 січня кожного нового року;
 • враховувати актуальність Табеля при розподілі;
 • враховувати відсутність судді по Табелю при визначенні учасників колегії;
 • враховувати справу в навантаження тільки останньому призначеному судді (колегії суддів)(в редакції від 25.11.2021, нова редакція набирає чинності з 01.01.2022);
 • період для розрахунку навантаження – 12 місяців;
 • ймовірність розподілу  на суддю з найменшим навантаженням - 50%.

5.2.Встановити коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів:

Складність категорій судових справ (заяв) – коефіцієнт складності 1 (Додаток 1 до Засад), для карток додаткових матеріалів справи – коефіцієнт складності 0,001 (в редакції від 09.07.2021), крім наступного переліку карток додаткових матеріалів справи до яких застосовуються наступні коефіцієнти складності:

 • видача дублікату наказу -  0,5;
 • виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні  - 0,5;
 • виправлення помилки у наказі, або визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню  - 0,5;
 • в порядку виконання судового рішення (335, 336 ГПК) – 1;
 • забезпечення позову, заміна заходу забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову, зустрічне забезпечення, скасування зустрічного забезпечення позову  - 1;
 • заміна сторони у виконавчому провадження – 0,5;
 • затвердження мирової угоди, розірвання мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) – 1;
 • заява про забезпечення доказів (позову) у справі до подання позову – 1;
 • зупинення провадження у справі – 0,5;
 • поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання – 0,5;
 • призначення експертизи, клопотання експертів  - 1;
 • прийняття додаткового рішення, ухвали – 1;
 • роз`яснення судового рішення  - 0,5;
 • розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати  - 0,5;
 • інші типи заяв, з них:
 • заява про застосування заходів процесуального примусу – 0,5;
 • заява про врегулювання спору за участю судді – 0,5;
 • клопотання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – 0,5;
 • заява про поворот виконання рішення – 0,5;
 • заява позивача (позивача за зустрічним позовом) про визнання недійсним правочину (угоди, договору), пов’язаного з предметом спору – 1;
 • інша заява про банкрутство, з них:
 • заява/клопотання про затвердження звіту керуючого санацією, ліквідатора – 1;
 • звіт про виконання плану реструктуризації боргів боржника – 1.
 1. Розподіл справ і матеріалів

6.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

6.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

6.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 6.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

6.4.У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, в тому числі дистанційне, тимчасова непрацездатність) на період від 1 до 3 календарних днів, розподіл справ на суддю не проводиться - за 1 робочий день; у період від 4 до 13 календарних днів - за 3 робочих дні; у період 14 календарних днів і більше – за 14 календарних днів (в редакції від 06.08.2021).

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ

7.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:

7.1.1. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі), в провадженні якого перебуває справа;

7.1.2. направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;

7.1.3. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду у строки, встановлені ГПК України, первісно розподілених справ, в яких суддею не прийнято жодного судового рішення;

7.1.4. повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді: закінчення повноважень, відсторонення від здійснення правосуддя;

7.1.5. надходження заяви про забезпечення доказів або заяви про скасування заходів забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, в останній день перед або в період тимчасової неможливості виконання обов’язків суддею (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, навчання тощо), якщо її тривалість становить не менше п’яти календарних днів від дня надходження заяви до суду - на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату;

7.1.6. надходження заяви про забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, в останній день перед або в період тимчасової неможливості виконання обов’язків суддею (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, навчання тощо), якщо її тривалість становить не менше двох календарних днів від дня надходження заяви до суду -  на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.

7.2. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу.

7.3. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову у разі вжиття судом заходів забезпечення.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

7.4. У виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів (розділ 7 в редакції від 03.11.2021).

 1. Порядок документообігу у період тимчасової неможливості виконання обов’язків суддею.

8.1. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

8.2. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:

У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи (розділ 8 в редакції від 03.11.2021).

 1. Інше

9.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

9.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

9.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів №2 від 22.01.2021 (зі змінами внесеними рішенням зборів №6 від 05.03.2021, №8 від 09.06.2021).

  

Додаток 1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської області

 

 

Затверджено

рішенням зборів суддів

Господарського суду Сумської області

№11 від 17.06.2021

(зі змінами внесеними рішенням зборів №14 від 09.07.2021, №16 від 06.08.2021, №19 від 03.11.2021)

 

 

 Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 

 1. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 1. Спеціалізація

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ: 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

У разі коли у судовій колегії №2 з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду (розділ 2 в редакції від 03.11.2021).

 1. Коефіцієнт адміністративних посад 

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 1. Коефіцієнт форми участі

Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 1. Коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів, параметри авторозподілу

5.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи документообігу суду, що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Сумської області:

 • дата початку використання алгоритму  - 01 січня кожного нового року;
 • враховувати актуальність Табеля при розподілі;
 • враховувати відсутність судді по Табелю при визначенні учасників колегії;
 • період для розрахунку навантаження – 12 місяців.
 • ймовірність розподілу  на суддю з найменшим навантаженням - 50%.

5.2.Встановити коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів:

Складність категорій судових справ (заяв) – коефіцієнт складності 1 (Додаток 1 до Засад), для карток додаткових матеріалів справи – коефіцієнт складності 0,001 (в редакції від 09.07.2021), крім наступного переліку карток додаткових матеріалів справи до яких застосовуються наступні коефіцієнти складності:

 • видача дублікату наказу -  0,5;
 • виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні  - 0,5;
 • виправлення помилки у наказі, або визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню  - 0,5;
 • в порядку виконання судового рішення (335, 336 ГПК) – 1;
 • забезпечення позову, заміна заходу забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову, зустрічне забезпечення, скасування зустрічного забезпечення позову  - 1;
 • заміна сторони у виконавчому провадження – 0,5;
 • затвердження мирової угоди, розірвання мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) – 1;
 • заява про забезпечення доказів (позову) у справі до подання позову – 1;
 • зупинення провадження у справі – 0,5;
 • поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання – 0,5;
 • призначення експертизи, клопотання експертів  - 1;
 • прийняття додаткового рішення, ухвали – 1;
 • роз`яснення судового рішення  - 0,5;
 • розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати  - 0,5;
 • інші типи заяв, з них:
 • заява про застосування заходів процесуального примусу – 0,5;
 • заява про врегулювання спору за участю судді – 0,5;
 • клопотання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – 0,5;
 • заява про поворот виконання рішення – 0,5;
 • заява позивача (позивача за зустрічним позовом) про визнання недійсним правочину (угоди, договору), пов’язаного з предметом спору – 1;
 • інша заява про банкрутство, з них:
 • заява/клопотання про затвердження звіту керуючого санацією, ліквідатора – 1;
 • звіт про виконання плану реструктуризації боргів боржника – 1.
 1. Розподіл справ і матеріалів

6.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

6.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

6.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 6.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

6.4.У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, в тому числі дистанційне, тимчасова непрацездатність) на період від 1 до 3 календарних днів, розподіл справ на суддю не проводиться - за 1 робочий день; у період від 4 до 13 календарних днів - за 3 робочих дні; у період 14 календарних днів і більше – за 14 календарних днів (в редакції від 06.08.2021).

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ

7.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:

7.1.1. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі), в провадженні якого перебуває справа;

7.1.2. направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;

7.1.3. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду у строки, встановлені ГПК України, первісно розподілених справ, в яких суддею не прийнято жодного судового рішення;

7.1.4. повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді: закінчення повноважень, відсторонення від здійснення правосуддя;

7.1.5. надходження заяви про забезпечення доказів або заяви про скасування заходів забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, в останній день перед або в період тимчасової неможливості виконання обов’язків суддею (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, навчання тощо), якщо її тривалість становить не менше п’яти календарних днів від дня надходження заяви до суду - на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату;

7.1.6. надходження заяви про забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, в останній день перед або в період тимчасової неможливості виконання обов’язків суддею (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, навчання тощо), якщо її тривалість становить не менше двох календарних днів від дня надходження заяви до суду -  на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.

7.2. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу.

7.3. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову у разі вжиття судом заходів забезпечення.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

7.4. У виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів (розділ 7 в редакції від 03.11.2021).

 1. Порядок документообігу у період тимчасової неможливості виконання обов’язків суддею.

8.1. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

8.2. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:

У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи (розділ 8 в редакції від 03.11.2021).

 1. Інше

9.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

9.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

9.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів №2 від 22.01.2021 (зі змінами внесеними рішенням зборів №6 від 05.03.2021, №8 від 09.06.2021).

 

 

Додаток 1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської області

 

 

 

Затверджено

рішенням зборів суддів

Господарського суду Сумської області

№11 від 17.06.2021

(зі змінами внесеними рішенням зборів №14 від 09.07.2021, №16 від 06.08.2021)

  

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 

 1. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 1. Спеціалізація

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ: 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

 1. Коефіцієнт адміністративних посад 

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 1. Коефіцієнт форми участі

Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 1. Коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів, параметри авторозподілу

5.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи документообігу суду, що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Сумської області:

 • дата початку використання алгоритму  - 01 січня кожного нового року;
 • враховувати актуальність Табеля при розподілі;
 • враховувати відсутність судді по Табелю при визначенні учасників колегії;
 • період для розрахунку навантаження – 12 місяців.
 • ймовірність розподілу  на суддю з найменшим навантаженням - 50%.

5.2.Встановити коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів:

Складність категорій судових справ (заяв) – коефіцієнт складності 1 (Додаток 1 до Засад), для карток додаткових матеріалів справи – коефіцієнт складності 0,001 (в редакції від 09.07.2021), крім наступного переліку карток додаткових матеріалів справи до яких застосовуються наступні коефіцієнти складності:

 • видача дублікату наказу -  0,5;
 • виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні  - 0,5;
 • виправлення помилки у наказі, або визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню  - 0,5;
 • в порядку виконання судового рішення (335, 336 ГПК) – 1;
 • забезпечення позову, заміна заходу забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову, зустрічне забезпечення, скасування зустрічного забезпечення позову  - 1;
 • заміна сторони у виконавчому провадження – 0,5;
 • затвердження мирової угоди, розірвання мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) – 1;
 • заява про забезпечення доказів (позову) у справі до подання позову – 1;
 • зупинення провадження у справі – 0,5;
 • поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання – 0,5;
 • призначення експертизи, клопотання експертів  - 1;
 • прийняття додаткового рішення, ухвали – 1;
 • роз`яснення судового рішення  - 0,5;
 • розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати  - 0,5;
 • інші типи заяв, з них:
 • заява про застосування заходів процесуального примусу – 0,5;
 • заява про врегулювання спору за участю судді – 0,5;
 • клопотання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – 0,5;
 • заява про поворот виконання рішення – 0,5;
 • заява позивача (позивача за зустрічним позовом) про визнання недійсним правочину (угоди, договору), пов’язаного з предметом спору – 1;
 • інша заява про банкрутство, з них:
 • заява/клопотання про затвердження звіту керуючого санацією, ліквідатора – 1;
 • звіт про виконання плану реструктуризації боргів боржника – 1.
 1. Розподіл справ і матеріалів

6.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

6.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

6.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 6.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

6.4.У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, в тому числі дистанційне, тимчасова непрацездатність) на період від 1 до 3 календарних днів, розподіл справ на суддю не проводиться - за 1 робочий день; у період від 4 до 13 календарних днів - за 3 робочих дні; у період 14 календарних днів і більше – за 14 календарних днів (в редакції від 06.08.2021).

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

7.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:

7.1.1. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі), в провадженні якого перебуває справа;

7.1.2. направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;

7.1.3. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, більше 14 днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України;

7.1.4. повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді: закінчення повноважень, відсторонення від здійснення правосуддя  та  з підстав зазначених у п. 7.1.3.;

7.1.5. заяви про забезпечення доказів та скасування заходів забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше п’яти календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату;

7.1.6. заяви про забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше двох календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.

7.2. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу.

7.3. У виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 1. Повторний розподіл не здійснюється у разі:

8.1.1. зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;

8.1.2. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене;

8.1.3 у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 14 календарних днів поспіль.

8.1.4. надходження заяв та клопотань у період відпустки судді, крім апеляційних та касаційних скарг у справах, які знаходяться у провадженні судді, для вирішення питання щодо зупинення провадження.

8.2. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

8.3. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:

У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи.

8.4. Настання дати видачі наказу за умов відсутності судді може бути підставою для авторозподілу справи.

8.5. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

У випадку відсутності судді більше 5 календарних днів, який виніс ухвалу про забезпечення доказів або позову, здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

 1. Інше

9.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

9.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

9.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів №2 від 22.01.2021 (зі змінами внесеними рішенням зборів №6 від 05.03.2021, №8 від 09.06.2021).

 

  Додаток 1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської області

 

 

 НЕЧИННІ

 

Затверджено

рішенням зборів суддів

Господарського суду Сумської області

№11 від 17.06.2021

(зі змінами внесеними рішенням зборів №14 від 09.07.2021)

 

 

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 

 1. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 1. Спеціалізація

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ: 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

 1. Коефіцієнт адміністративних посад 

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 1. Коефіцієнт форми участі

Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 1. Коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів, параметри авторозподілу

5.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи документообігу суду, що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Сумської області:

 • дата початку використання алгоритму  - 01 січня кожного нового року;
 • враховувати актуальність Табеля при розподілі;
 • враховувати відсутність судді по Табелю при визначенні учасників колегії;
 • період для розрахунку навантаження – 12 місяців.
 • ймовірність розподілу  на суддю з найменшим навантаженням - 50%.

5.2.Встановити коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів:

Складність категорій судових справ (заяв) – коефіцієнт складності 1 (Додаток 1 до Засад), для карток додаткових матеріалів справи – коефіцієнт складності 0,001 (в редакції від 09.07.2021), крім наступного переліку карток додаткових матеріалів справи до яких застосовуються наступні коефіцієнти складності:

 • видача дублікату наказу -  0,5;
 • виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні  - 0,5;
 • виправлення помилки у наказі, або визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню  - 0,5;
 • в порядку виконання судового рішення (335, 336 ГПК) – 1;
 • забезпечення позову, заміна заходу забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову, зустрічне забезпечення, скасування зустрічного забезпечення позову  - 1;
 • заміна сторони у виконавчому провадження – 0,5;
 • затвердження мирової угоди, розірвання мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) – 1;
 • заява про забезпечення доказів (позову) у справі до подання позову – 1;
 • зупинення провадження у справі – 0,5;
 • поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання – 0,5;
 • призначення експертизи, клопотання експертів  - 1;
 • прийняття додаткового рішення, ухвали – 1;
 • роз`яснення судового рішення  - 0,5;
 • розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати  - 0,5;
 • інші типи заяв, з них:
 • заява про застосування заходів процесуального примусу – 0,5;
 • заява про врегулювання спору за участю судді – 0,5;
 • клопотання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – 0,5;
 • заява про поворот виконання рішення – 0,5;
 • заява позивача (позивача за зустрічним позовом) про визнання недійсним правочину (угоди, договору), пов’язаного з предметом спору – 1;
 • інша заява про банкрутство, з них:
 • заява/клопотання про затвердження звіту керуючого санацією, ліквідатора – 1;
 • звіт про виконання плану реструктуризації боргів боржника – 1.
 1. Розподіл справ і матеріалів

6.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

6.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

6.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 6.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

6.4.У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, в тому числі дистанційне, тимчасова непрацездатність) на період від 1 до 3 календарних днів, розподіл справ на суддю не проводиться - за 1 робочий день; у період від 4 до 14 календарних днів - за три робочих дні; у період більше 14 календарних днів – за 14 календарних днів.

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

7.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:

7.1.1. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі), в провадженні якого перебуває справа;

7.1.2. направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;

7.1.3. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, більше 14 днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України;

7.1.4. повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді: закінчення повноважень, відсторонення від здійснення правосуддя  та  з підстав зазначених у п. 7.1.3.;

7.1.5. заяви про забезпечення доказів та скасування заходів забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше п’яти календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату;

7.1.6. заяви про забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше двох календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.

7.2. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу.

7.3. У виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 1. Повторний розподіл не здійснюється у разі:

8.1.1. зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;

8.1.2. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене;

8.1.3 у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 14 календарних днів поспіль.

8.1.4. надходження заяв та клопотань у період відпустки судді, крім апеляційних та касаційних скарг у справах, які знаходяться у провадженні судді, для вирішення питання щодо зупинення провадження.

8.2. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

8.3. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:

У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи.

8.4. Настання дати видачі наказу за умов відсутності судді може бути підставою для авторозподілу справи.

8.5. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

У випадку відсутності судді більше 5 календарних днів, який виніс ухвалу про забезпечення доказів або позову, здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

 1. Інше

9.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

9.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

9.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів №2 від 22.01.2021 (зі змінами внесеними рішенням зборів №6 від 05.03.2021, №8 від 09.06.2021).

 

 

Додаток 1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської області

 

 

 

 

Затверджено
рішенням зборів суддів
Господарського суду Сумської області
№11 від 17.06.2021


Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

1. Загальні положення
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.
2. Спеціалізація
2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ:
Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)
Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)
2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:
- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;
- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.
Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.
3. Коефіцієнт адміністративних посад
В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:
- голова суду – 0,75;
- заступник голови суду – 0,75.
4. Коефіцієнт форми участі
Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.
5. Коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів, параметри авторозподілу
5.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи документообігу суду, що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Сумської області:
•    дата початку використання алгоритму  - 01 січня кожного нового року;
•    враховувати актуальність Табеля при розподілі;
•    враховувати відсутність судді по Табелю при визначенні учасників колегії;
•    період для розрахунку навантаження – 12 місяців.
•    ймовірність розподілу  на суддю з найменшим навантаженням - 50%.
5.2.Встановити коефіцієнт складності справ (заяв), матеріалів:
Складність категорій судових справ (заяв) – коефіціент складності 1 (Додаток 1 до Засад), для карток додаткових матеріалів справи – коефіціент складності 0, крім наступного переліку карток додаткових матеріалів справи до яких застосовуються наступні коефіціенти складності:
•    видача дублікату наказу -  0,5;
•    виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні  - 0,5;
•    виправлення помилки у наказі, або визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню  - 0,5;
•    в порядку виконання судового рішення (335, 336 ГПК) – 1;
•    забезпечення позову, заміна заходу забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову, зустрічне забезпечення, скасування зустрічного забезпечення позову  - 1;
•    заміна сторони у виконавчому провадження – 0,5;
•    затвердження мирової угоди, розірвання мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення) – 1;
•    заява про забезпечення доказів (позову) у справі до подання позову – 1;
•    зупинення провадження у справі – 0,5;
•    поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання – 0,5;
•    призначення експертизи, клопотання експертів  - 1;
•    прийняття додаткового рішення, ухвали – 1;
•    роз`яснення судового рішення  - 0,5;
•    розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати  - 0,5;
•    інші типи заяв, з них:
-    заява про застосування заходів процесуального примусу – 0,5;
-    заява про врегулювання спору за участю судді – 0,5;
-    клопотання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – 0,5;
-    заява про поворот виконання рішення – 0,5;
-     заява позивача (позивача за зустрічним позовом) про визнання недійсним правочину (угоди, договору), пов’язаного з предметом спору – 1;
•    інша заява про банкрутство, з них:
-    заява/клопотання про затвердження звіту керуючого санацією, ліквідатора – 1;
-    звіт про виконання плану реструктуризації боргів боржника – 1.
6. Розподіл справ і матеріалів
6.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.
6.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).
6.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.
Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.
Невиконання суддею правил, визначених п. 6.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.
6.4.У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, в тому числі дистанційне, тимчасова непрацездатність) на період від 1 до 3 календарних днів, розподіл справ на суддю не проводиться - за 1 робочий день; у період від 4 до 14 календарних днів - за три робочих дні; у період більше 14 календарних днів – за 14 календарних днів.
7. Повторний автоматизований розподіл судових справ.
7.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:
7.1.1. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі), в провадженні якого перебуває справа;
7.1.2. направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;
7.1.3. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, більше 14 днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України;
7.1.4. повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді: закінчення повноважень, відсторонення від здійснення правосуддя  та  з підстав зазначених у п. 7.1.3.;
7.1.5. заяви про забезпечення доказів та скасування заходів забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше п’яти календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату;
7.1.6. заяви про забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше двох календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.
7.2. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу.
7.3. У виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.
8. Повторний розподіл не здійснюється у разі:
8.1.1. зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;
8.1.2. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене;
8.1.3 у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 14 календарних днів поспіль.
8.1.4. надходження заяв та клопотань у період відпустки судді, крім апеляційних та касаційних скарг у справах, які знаходяться у провадженні судді, для вирішення питання щодо зупинення провадження.
8.2. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.
8.3. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:
У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.
З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.
Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи.
8.4. Настання дати видачі наказу за умов відсутності судді може бути підставою для авторозподілу справи.
8.5. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову.
У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.
У випадку відсутності судді більше 5 календарних днів, який виніс ухвалу про забезпечення доказів або позову, здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.
9. Інше
9.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.
9.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.
9.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів №2 від 22.01.2021 (зі змінами внесеними рішенням зборів №6 від 05.03.2021, №8 від 09.06.2021).

Додаток 1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської областіНЕЧИННІ

Затверджено
рішенням зборів суддів
Господарського суду Сумської області
№2 від 22.01.2021
(зі змінами внесеними рішенням зборів
№6 від 05.03.2021, №8 від 09.06.2021)

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 

1.    Загальні положення
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.
2. Спеціалізація
2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ:
Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)
Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)
2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:
- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;
- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.
Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.
3. Коефіцієнт адміністративних посад
В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:
- голова суду – 0,75;
- заступник голови суду – 0,75.
4. Коефіцієнт форми участі
4.1. Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.
5. Розподіл справ і матеріалів
5.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.
5.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).
5.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.
Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.
Невиконання суддею правил, визначених п. 5.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.
5.4.    У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, в тому числі дистанційне, тимчасова непрацездатність) на період від 1 до 3 календарних днів, розподіл справ на суддю не проводиться - за 1 робочий день; у період від 4 до 14 календарних днів - за три робочих дні; у період більше 14 календарних днів – за 14 календарних днів (в редакції від 09.06.2021).
6. Повторний автоматизований розподіл судових справ.
6.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:
6.1.1. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі), в провадженні якого перебуває справа;
6.1.2. направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;
6.1.3. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, більше 14 днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України;
6.1.4. повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді: закінчення повноважень, відсторонення від здійснення правосуддя  та  з підстав зазначених у п. 6.1.3.;
6.1.5. заяви про забезпечення доказів та скасування заходів забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше п’яти календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату;
6.1.6. заяви про забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше двох календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.
6.2. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу (в редакції від 05.03.2021).
6.3. У виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.
7. Повторний розподіл не здійснюється у разі:
7.1.1. зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;
7.1.2. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене;
7.1.3 у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 14 календарних днів поспіль.
7.1.4. надходження заяв та клопотань у період відпустки судді, крім апеляційних та касаційних скарг у справах, які знаходяться у провадженні судді, для вирішення питання щодо зупинення провадження.
7.2. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.
7.3. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:
У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.
З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.
Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи.
7.4. Настання дати видачі наказу за умов відсутності судді може бути підставою для авторозподілу справи.
7.5. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову.
У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.
У випадку відсутності судді більше 5 календарних днів, який виніс ухвалу про забезпечення доказів або позову, здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.
8. Інше
8.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.
8.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.
8.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів від 17.06.2020 року.

НЕЧИННІ!

Затверджено

рішенням зборів суддів

Господарського суду Сумської області

№2 від 22.01.2021

(зі змінами внесеними рішенням зборів №6 від 05.03.2021)

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 

 
 
 
 
Загальні положення


Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 1. Спеціалізація

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ: 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

 1. Коефіцієнт адміністративних посад 

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 1. Коефіцієнт форми участі

4.1. Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 1. Розподіл справ і матеріалів

5.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

5.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

5.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 5.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

6.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:

6.1.1. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі), в провадженні якого перебуває справа;

6.1.2. направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;

6.1.3. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, більше 14 днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України;

6.1.4. повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді: закінчення повноважень, відсторонення від здійснення правосуддя  та  з підстав зазначених у п. 6.1.3.;

6.1.5. заяви про забезпечення доказів та скасування заходів забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше п’яти календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату;

6.1.6. заяви про забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше двох календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.

6.2. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, така заява передається судді, раніше визначеному модулем автоматизованого розподілу для розгляду заяви про видачу судового наказу (в редакції від 05.03.2021).

6.3. У виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 1. Повторний розподіл не здійснюється у разі:

7.1.1. зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;

7.1.2. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене;

7.1.3 у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 14 календарних днів поспіль.

7.1.4. надходження заяв та клопотань у період відпустки судді, крім апеляційних та касаційних скарг у справах, які знаходяться у провадженні судді, для вирішення питання щодо зупинення провадження.

7.2. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

7.3. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:

У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи.

7.4. Настання дати видачі наказу за умов відсутності судді може бути підставою для авторозподілу справи.

7.5. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

У випадку відсутності судді більше 5 календарних днів, який виніс ухвалу про забезпечення доказів або позову, здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

 1. Інше

8.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

8.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

8.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів від 17.06.2020 року.

 

Не чинні 

 

 Затверджено

рішенням зборів суддів

Господарського суду Сумської області

22.01.2021 Протокол №2

 

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 

 1. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 1. Спеціалізація

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ: 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Яковенко В.В.)

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

 1. Коефіцієнт адміністративних посад 

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 1. Коефіцієнт форми участі

4.1. Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 1. Розподіл справ і матеріалів

5.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

5.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

5.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 5.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

6.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:

6.1.1. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі), в провадженні якого перебуває справа;

6.1.2. направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;

6.1.3. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, більше 14 днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України;

6.1.4. повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді: закінчення повноважень, відсторонення від здійснення правосуддя  та  з підстав зазначених у п. 6.1.3.;

6.1.5. заяви про забезпечення доказів та скасування заходів забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше п’яти календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату;

6.1.6. заяви про забезпечення позову у справах, відкритих провадженням, що надійшли в останній робочий день перед відпусткою судді або в період відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше двох календарних днів, підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.

6.2. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, яка  відповідно до ст. 32, 158 ГПК України підлягає розгляду іншим складом суду, здійснюється повторний автоматичний розподіл справи та вказана заява разом зі справою передається на розгляд судді, що був визначений автоматизованою системою документообігу суду.

6.3. У виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 1. Повторний розподіл не здійснюється у разі:

7.1.1. зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;

7.1.2. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене;

7.1.3 у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 14 календарних днів поспіль.

7.1.4. надходження заяв та клопотань у період відпустки судді, крім апеляційних та касаційних скарг у справах, які знаходяться у провадженні судді, для вирішення питання щодо зупинення провадження.

7.2. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

7.3. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:

У період відсутності судді, голова суду розпорядженням визначає якому судді має передаватися вхідна кореспонденція цього судді.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому судді, попередньо визначеному головою суду.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію. У випадку необхідності вчинення процесуальних дій, суддя накладає резолюцію керівнику апарату для вирішення питання необхідності повторного автоматичного розподілу справи.

7.4. Настання дати видачі наказу за умов відсутності судді може бути підставою для авторозподілу справи.

7.5. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, якому було розподілено відповідну заяву про забезпечення доказів або забезпечення позову.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення - здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

У випадку відсутності судді більше 5 календарних днів, який виніс ухвалу про забезпечення доказів або позову, здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

 1. Інше

8.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

8.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

8.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів від 17.06.2020 року.

 

 

Затверджено рішенням зборів суддів Господарського суду Сумської області 17.06.2020 Протокол №6

 

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 

 
 
 1. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

 

 1. Спеціалізація

2.1 В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ: 

Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Спиридонова Н.О., Яковенко В.В.)

Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Спиридонова Н.О., Яковенко В.В.)

2.2 У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл (повторний автоматизований розподіл) справ через відсутність суддів належної спеціалізації він здійснюється в такому порядку:

- при надходженні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у випадку відсутності суддів колегії №2 (відпустка, відрядження), така заява розподіляється без урахування спеціалізації якщо заява надійшла за 5 або більше днів до закінчення відпустки / відрядження;

- при необхідності повторного автоматичного розподілу справи про банкрутство у випадку, якщо всі судді колегії №2, не можуть брати участь у її подальшому розгляді, справа розподіляється без урахування спеціалізації.

Підставою розподілу є розпорядження керівника апарату з викладенням обставин неможливості проведення розподілу між суддями колегії №2. Відсутність суддів належної спеціалізації підтверджується Протоколом неможливості розподілу.

 

 1. Коефіцієнт адміністративних посад

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

 

 1. Коефіцієнт форми участі

4.1. Визначити, що за розгляд справи суддею одноособово або головуючим суддею, під час колегіального розгляду справи встановлено коефіцієнт навантаження – 1; за розгляд справи в колегіальному складі, якщо суддя не є головуючим у справі – коефіцієнт навантаження – 1.

 

 1. Розподіл справ і матеріалів

5.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

5.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

5.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 5.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

 

 1. 6. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

6.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:

6.1.1. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі), в провадженні якого перебуває справа;

6.1.2. направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;

6.1.3. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, більше 14 днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України. У такому випадку керівнику апарату суду подається обґрунтована службова записка помічника судді;

6.1.4. повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді: закінчення повноважень, відсторонення від здійснення правосуддя  та  з підстав зазначених у п. 6.1.3.;

6.2. У разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, яка  відповідно до ст. 32, 158 ГПК України підлягає розгляду іншим складом суду, здійснюється повторний автоматичний розподіл справи та вказана заява разом зі справою передається на розгляд судді, що був визначений автоматизованою системою документообігу суду.

6.3. У виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 

 1. 7. Повторний розподіл не здійснюється у разі:

7.1.1. зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;

7.1.2. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене;

7.1.3 у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 14 календарних днів поспіль.

7.1.4. надходження заяв та клопотань у період відпустки судді, крім апеляційних та касаційних скарг у справах, які знаходяться у провадженні судді, для вирішення питання щодо зупинення провадження, заяв про забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову.

7.2. По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на вебсторінці  суду.

7.3. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:

Суддя, перед виходом у відпустку чи знаючи про інші підстави своєї майбутньої відсутності, має визначитись, якому судді передаватиметься вхідна кореспонденція у період його відсутності.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому, попередньо визначеному судді.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію та доручає помічнику або секретарю судового засідання її виконання. Для вчинення процесуальних дій суддя вирішує питання щодо необхідності повторного автоматичного розподілу справи.

7.4. Настання дати видачі наказу за умов відсутності судді може бути підставою для авторозподілу справи.

7.5. Позовні заяви, які надходять після винесення ухвали про забезпечення доказів, відповідно до ст. 112 ГПК України,  без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, який виніс ухвалу. У випадку відсутності судді, який виніс ухвалу про забезпечення доказів, здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

 

 1. Інше

8.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

8.2. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю за умов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

8.3. Визнати такими, що втратили чинність Засади використання АСДС Господарського суду Сумської області затверджені рішенням зборів суддів від 26.01.2018 року (зі змінами від 13.02.2018, 15.08.2018, 23.04.2019, 27.08.2019).

 

 

 

 

 

 

Не чинні

 

Затверджено
Рішенням зборів суддів
Господарського суду Сумської області
26.01.2018
(зі змінами від 13.02.2018, 15.08.2018, 23.04.2019, 27.08.2019).

 

Засади
використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Сумської області

 

 

1. Загальні положення
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.

2. Розподіл справ і матеріалів.

2.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється інструментами АСДС з 10:00 год. під час реєстрації.

2.2. Кожного робочого дня о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  інформує керівника апарату суду про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

2.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для негайного інформування керівника апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 2.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

3. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

3.1. Загальний порядок повторного автоматизованого розподілу справ визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, яке застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного Господарського процесуального кодексу України.

3.2. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) є:

3.2.1. помилкове визначення спеціалізації спору під час реєстрації позовної заяви (заяви), за умови, якщо суддею, якому розподілено дану заяву, не вчинено процесуальних дій, за наявності відповідної  письмової заяви судді;

3.2.2. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі суддів), в провадженні якого перебуває справа; у разі передачі справи не в день прийняття ухвали - на підставі письмової заяви судді;

3.2.3. направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали суду про закриття провадження у справі або рішення суду;

3.2.4. направлення справи на розгляд до суду першої інстанції у зв’язку із скасуванням ухвал суду, прийнятих на підставі ст.174, ст.ст. 227 - 228 ГПК України у разі неможливості виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа обов’язків судді на момент повернення матеріалів справи до суду;

3.2.5. направленням справи на розгляд до суду першої інстанції у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали (постанови) у справі про банкрутство, а саме:

- про порушення провадження (проваджень) у справі про банкрутство,

- про відмову у порушенні провадження (проваджень) у справі про банкрутство,

- про введення процедури санації,

- про затвердження плану санації,

- про припинення провадження у справі,

- про визнання боржника банкрутом;

3.2.6. тимчасова неможливість виконання обов'язків суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, більше 14 днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України. У такому випадку справа передається на підставі обґрунтованої службової записки помічника судді;

3.2.7. закінчення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, відрахування судді зі складу суду;

3.2.8. перебування у відпустці по догляду за дитиною, відповідно до закону України „Про відпустки”;

3.2.9. невірне налаштування табелю робочих днів суддів;

3.2.10. якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, що надійшла з судів апеляційної або касаційної інстанцій за наслідком перегляду (крім п.п.3.2.3.,3.2.5.), на момент її повернення з суду апеляційної чи касаційної інстанцій відрахований зі складу суду розподіляти в день надходження до суду або таку справу неможливо передати відповідному судді з підстав, зазначених у п.3.2.6-3.2.8 цих Засад;

3.2.11. у разі повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді з підстав, зазначених у п.п. 3.2.6.-3.2.8;

3.2.12. в інших випадках, передбачених статтею 36 ГПК України

3.2.13 у виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

3.3. у разі надходження до суду заяви про скасування судового наказу, яка  відповідно до ст. 32, 158 ГПК України підлягає розгляду іншим складом суду, здійснюється повторний автоматичний розподіл справи та вказана заява разом зі справою передається на розгляд судді, що був визначений автоматизованою системою документообігу суду
(п. 3 доповнено п. 3.3 згідно з протоколом зборів суддів господарського суду Сумської області № 8 від 15.08.2018)

4. Повторний розподіл не здійснюється у разі:

4.1. скасування судом апеляційної або касаційної інстанції усіх інших ухвал у справі, окрім ухвал, зазначених у п.п.3.2.3, 3.2.5;

4.2. скасування судом апеляційної або касаційної інстанції у справах про банкрутство ухвал, які пов'язані виключно з рухом справи та якими провадження у справі не закінчується;

4.3. зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;

4.4. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене;

4.5. у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 14 календарних днів поспіль.

По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на веб-сторінці  суду.

4.6. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:

Суддя, перед виходом у відпустку чи знаючи про інші підстави своєї майбутньої відсутності має визначитись, якому судді передаватиметься вхідна кореспонденція у період його відсутності.

З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому, попередньо визначеному судді.

Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію та доручає помічнику або секретарю судового засідання її виконання. Для вчинення процесуальних дій суддя вирішує питання щодо необхідності повторного автоматичного розподілу справи.

4.7. Настання дати видачі наказу за умов відсутності судді може бути підставою для авторозподілу справи.

4.8. Заяви та клопотання, які надійшли у період відсутності судді та потребують призначення до розгляду в судовому засіданні підлягають автоматичному розподілу крім тих, що надійшли за 5 робочих дні до закінчення відпустки або відрядження. Цей порядок не поширюється на справи про банкрутство.

4.9. Позовні заяви, які надходять після винесення ухвали про вжиття запобіжних заходів, відповідно до ст.ст. 112, 140 ГПК України,  без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, який виніс ухвалу. У випадку відсутності судді, який виніс ухвалу про вжиття запобіжних заходів, здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.

5. Особливості автоматизованого розподілу у справах про банкрутство.

5.1. Позовні заяви до боржника (відповідача), стосовно якого відкрито справу про банкрутство розглядає суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство. Заяви (позовні заяви) розподіляються між суддями в наступному порядку:

5.1.1. судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство або судді, у провадженні якого перебувала справа про банкрутство, яка закінчена провадженням на день подання  заяв (позовних заяв), без застосування автоматизованого розподілу передаються:

а) заяви про визнання грошових вимог кредиторів до боржника (банкрута);

б) заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) та/або спростування майнових дій боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, які заявлені в порядку ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

в) скарги на дії (бездіяльність) уповноважених державних органів щодо погодження плану санації (ч. 1 ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);

г) заяви про відшкодування збитків у зв’язку з відмовою керуючого санацією від виконання договору (ч. 10 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

д) заяви відносно порушення сторонами умов правочинів (договорів), вчинених згідно з планом санації (ч. 11 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

е) заяви по спорам, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна (ч.8 ст. 44 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

ж) скарги на дії (бездіяльність) учасників ліквідаційної процедури (ч.4 ст. 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

з) позовні заяви про стягнення заробітної плати; про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника (банкрута);

і) визнання недійсними будь-яких угод (договорів), укладених боржником;

к) віндикаційні, негаторні позови;

л) позови про визнання права власності;

м) позови, пов’язані з майновими вимогами учасників (акціонерів) до боржника;

н) позови поточних кредиторів до боржника до визнання його банкрутом;

о) інші заяви (позовні заяви) до боржника.

5.2. У разі надходження на адресу суду заяв, зазначених в п.п. 5.1.1. Засад, під час тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, навчання тощо), такі заяви не підлягають автоматизованому розподілу між суддями, а передаються судді, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, яким приймається рішення щодо прийняття заяви до розгляду після усунення вищевикладених обставин.

Такі матеріали передаються службою діловодства суду помічникові (секретареві) цього судді і вирішуються суддею після його виходу на роботу.

У такому випадку, заявник повідомляється листом за підписом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами, про відкладення розгляду питання про прийняття заяви (клопотання) до усунення обставин неможливості виконання суддею обов’язків судді в провадженні якого перебуває справа (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо).

5.3. У разі надходження на адресу суду позовних заяв, зазначених в п.п. 5.1.1. Засад, під час тривалої неможливості виконання обов’язків судді, яка перевищує 14 днів поспіль, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника (тривала непрацездатність, відпустка, тощо), такі заяви підлягають автоматизованому розподілу між суддями відповідної спеціалізації (справи про банкрутство та справи, пов’язані з банкрутством).

5.4. При скасуванні ухвал у справах про банкрутство суддя у свій резолюції зазначає про необхідність повного чи часткового (в межах перегляду скасованої ухвали) розподілу справи.

Всі документи по справі, що надходять в період перегляду ухвали направляються судді, який здійснює перегляд. По закінченню перегляду виноситься ухвала про повернення матеріалів справи для продовження розгляду.

5.5. У випадку скасування судового рішення з передачею справи на розгляд по суті в межах справи про банкрутство, справа підлягає неавтоматичному розподілу з передачею судді, який розглядає відповідну справу про банкрутство. Підставою передачі є постанова суду вищої інстанції. (доповнено 13.02.2018)

6. Коефіцієнт адміністративних посад 

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75;

- заступник голови суду – 0,75.

7. Спеціалізація суддів з розгляду судових спра:

В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ: Судова колегія № 1 – всі категорії справ, крім справ про банкрутство та справ пов’язаних з банкрутством (Джепа Ю.А., Жерьобкіна Є.А., Заєць С.В., Коваленко О.В., Котельницька В.Л., Резніченко О.Ю., Соп’яненко О.Ю., Спиридонова Н.О., Яковенко В.В.) Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство та справи пов’язані з банкрутством (Соп’яненко О.Ю., Спиридонова Н.О., Яковенко В.В)У разі неможливості здійснити автоматизований розподіл справ через відсутність суддів належної спеціалізації, за розпорядженням голови (заступника голови) суду не пізніше наступного дня здійснюється розподіл справи без урахування спеціалізації. (Змінено 23.04.2019).

8. Інше

8.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності суддів належної спеціалізації за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації, знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

8.2. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав недопустимості повторної участі інших суддів доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.

8.3. Для врахування принципу випадковості при здійсненні автоматичного розподілу у випадку, якщо розподіл здійснюється на одного суддю заумов фактичної присутності інших суддів, які не беруть участь в розподілі перед відпусткою, надати керівнику апарату право доручати відповідальним особам на час до припинення вказаних обставин вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, які фактично знаходяться на роботі.

 

Доповнено Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської області рішенням Зборів суддів від 27.08.2019 №11 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням зборів суддів
господарського суду Сумської області 
14.11.2016 року
(в редакції зі змінами, внесеними згідно з
протоколами зборів суддів господарського
суду Сумської області №7 від 04.07.2017, №9 від 18.10.2017, №13 від 07.12.2017, №1 від 9.01.2018)
 

         
Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Сумської області
 
 
1. Загальні положення 
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу. Ними визначаються питання функціонування автоматизованої системи документообігу суду, які не регулюються цим положенням і належать до компетенції зборів суддів.
 
2. Особливості розподілу справ між суддями
2.1.1 Перерозподіл (розподіл) справ у неавтоматичному режимі може застосовуватись лише у випадках:
- Здійснення перерозподілу (розподілу) справ у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад 5 робочих днів;
- Неможливості проведення повторного автоматичного розподілу (створення автоматизованою системою документообігу протоколу «Неможливість розподілу справи»).
- Виправлення помилково внесених до автоматизованої системи документообігу даних.
Відповідні зміни до автоматизованої системи документообігу суду вносяться на підставі розпорядження голови суду завізованого керівником апарату.
2.1.2. У випадку скасування судового рішення з передачею справи на розгляд по суті в межах справи про банкрутство, справа підлягає неавтоматичному розподілу з передачею судді, який розглядає відповідну справу про банкрутство. Підставою передачі є постанова суду вищої інстанції.
2.2. При скасуванні ухвал у справах про банкрутство суддя у свій резолюції зазначає про необхідність повного чи часткового (в межах перегляду скасованої ухвали) розподілу справи.
Всі документи по справі, що надходять в період перегляду ухвали направляються судді, який здійснює перегляд. По закінченню перегляду виноситься ухвала про повернення матеріалів справи для продовження розгляду.
2.3. При тривалому перебуванні судді на лікарняному (більше 3 тижнів поспіль) справи, які перебувають в його провадженні підлягають повторному автоматичному розподілу.
2.4. У випадку помилково визначеної спеціалізації при наявності суддів належної спеціалізації справа спочатку має бути передана на повторний автоматичний розподіл з правильним визначенням спеціалізації.
Передача здійснюється за розпорядженням керівника апарату суду.
Якщо повторний автоматичний розподіл неможливий, колегія формується без здійснення повторного автоматичного розподілу за розпорядженням голови суду.
2.5. Настання дати видачі наказу за умов відсутності судді може бути підставою для авторозподілу справи.
2.6. При зміні суддею спеціалізації на розгляд справ про банкрутство чи з розгляду справ про банкрутство на інші категорії спорів не закінчені провадженням справи, які перебували в його провадженні підлягають повторному автоматичному розподілу для визначення судді з належною спеціалізацією для продовження їх розгляду.
2.7. Заяви та клопотання, які надійшли у період відсутності судді та потребують призначення до розгляду в судовому засіданні підлягають автоматичному розподілу крім тих, що надійшли за 3 робочих дні до закінчення відпустки або відрядження. Цей порядок не поширюється на справи про банкрутство.
2.8. Позовні заяви, які надходять після винесення ухвали про вжиття запобіжних заходів, відповідно до ст. 43-3 ГПК України,  без здійснення автоматичного розподілу передаються судді, який виніс ухвалу. У випадку відсутності судді, який виніс ухвалу про вжиття запобіжних заходів, здійснюється автоматичний розподіл відповідної позовної заяви.
2.9. У випадку надходження заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами здійснюється розподіл лише картки додаткових матеріалів. Розподіл основної справи здійснюється лише після прийняття заяви до розгляду.
 
3. Коефіцієнт адміністративних посад 
В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:
- голова суду – 0,75;
- заступник голови суду – 0,75.
 
4. Спеціалізація суддів з розгляду судових справ
В суді затверджена наступна спеціалізація суддів з розгляду категорій справ:
 Судова колегія № 1 - корпоративні відносини, захист права на об'єкти інтелектуальної власності.  
 Судова колегія № 2 - виключно справи про банкрутство.
 Судова колегія № 3 - захист права власності.
 Судова колегія № 4 - застосування природоохоронного законодавства, земельні відносини, застосування антимонопольного законодавства.
Для голови суду затверджено спеціалізацію: корпоративні відносини,  захист права на об’єкти інтелектуальної власності.
Для заступника голови суду затверджено спеціалізацію: корпоративні відносини,  захист права на об’єкти інтелектуальної власності, справи про банкрутство, захист права власності, застосування природоохоронного законодавства, застосування антимонопольного законодавства.
Для судді колегії №2 Спиридонової Н.О.:  справи про банкрутство, земельні спори та спори про укладання, зміну, розірвання, виконання договорів (правочинів) та визнання їх недійсними.
5. Інше
5.1. Надати керівнику апарату суду право у разі створення протоколу «Неможливість розподілу справи» за умов, що фактично судді потрібної спеціалізації знаходяться на роботі, але не беруть участь в автоматичному розподілі перед відпусткою доручати відповідальним особам на час здійснення розподілу такої справи вносити зміни до табелю автоматизованої системи документообігу, відповідно до яких в автоматичному розподілі братимуть участь всі судді, потрібної спеціалізації, які фактично знаходяться на роботі.
5.2. Визначити наступний порядок документообігу під час тривалої відсутності судді:
Суддя, перед виходом у відпустку чи знаючи про інші підстави своєї майбутньої відсутності має визначитись, якому судді передаватиметься вхідна кореспонденція у період його відсутності.
З цього приводу керівником апарату приймається розпорядження, яким відділу документального забезпечення та контролю доручається адресовану судді вхідну кореспонденцію (у тому числі документи по справам, які перебувають в його провадженні) направляти іншому, попередньо визначеному судді.
Суддя, якому надходить кореспонденція іншого судді, накладає необхідну резолюцію та доручає помічнику або секретарю судового засідання її виконання. Для вчинення процесуальних дій суддя вирішує питання щодо необхідності повторного автоматичного розподілу справи.
5.3. Підтримати порядок відміни помилково розподілених матеріалів, відповідно до якого відміна авторозподілу здійснюється особою відповідальною за здійснення авторозподілу за розпорядженням керівника апарату суду.
5.4. Якщо по справі, в якій були скасовані судові рішення, надходять заяви, скарги та клопотання, які підлягають розгляду в межах цієї справи, така справа підлягає передачі на повторний автоматизований розподіл.
(п. 5 доповнено п. 5.4. згідно з протоколом зборів суддів господарського суду Сумської області №7 від 04.07.2017)
5.5. У випадку виявлення значної різниці в навантаженні, спеціалізація судді може бути розширена за рахунок інших категорій справ. Відповідне рішення приймається зборами суддів.
(п. 5 доповнено п. 5.5. згідно з протоколом зборів суддів господарського суду Сумської області № 9 від 18.10.2017)