flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПЛАН антикорупційних заходів господарського суду Сумської області на 2020 рік

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова господарського суду

Сумської області

«09» січня 2020 року

 

____________ О.Ю.Резніченко

 

ПЛАН

антикорупційних заходів господарського суду Сумської області

на 2020 рік

п/п

Основні заходи

Відповідальні особи

Термін виконання

1

2

3

4

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників апарату суду з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Керівник апарату суду,

начальник відділу управління персоналом,

судді та працівники апарату суду за призначенням

Постійно

2

Передбачити у планах підвищення кваліфікації працівників суду на 2020 рік вивчення питань антикорупційного законодавства

Керівник апарату суду,

уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції

 

Січень

3

Дотримуватись вимог законодавства про запобігання корупції та етичних норм поведінки

 

Судді,

працівники апарату суду

Постійно

4

Відстежувати зміни і доповнення, що вносяться до антикорупційного законодавства та своєчасно інформувати про них працівників суду

 

Керівник апарату суду,

уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції

 

Постійно

5

Подати декларації родинних зв’язків та доброчесності на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Судді, працівники відділу управління персоналом

 

До 01 лютого

6

Перевірити факт подання працівниками суду декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та у разі виявлення випадків  неподання чи несвоєчасного подання декларацій  повідомити Національне агентства з питань запобігання корупції про такі випадки

Голова суду,

керівник апарату суду,

начальник відділу управління персоналом

Квітень

7

 

 

 

 

Не допускати виникнення конфлікту інтересів, а у разі його виявлення повідомляти безпосереднього керівника

Державні службовці

Постійно

8

Забезпечити неупереджене, об’єктивне, з дотриманням вимог законодавства про державну службу проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця

Керівник апарату суду,

працівники відділу управління персоналом,

конкурсна комісія

У разі проведення конкурсу

9

Попереджати осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в апараті господарського суду Сумської області, про спеціальні обмеження, встановлені чинним законодавством

 

Працівники відділу управління персоналом,

конкурсна комісія

У разі проведення конкурсу

 

10

Проводити перевірки достовірності відомостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в апараті  господарського суду Сумської області, щодо застосування заборон, передбачених ЗУ «Про очищення влади»

 

Керівник апарату суду,

працівники відділу управління персоналом,

конкурсна комісія

 

У разі проведення конкурсу

 

11

Забезпечити неупереджене, об’єктивне, з дотриманням вимог законодавства про державну службу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Голова суду,

керівник апарату суду,

працівники відділу управління персоналом

 

Під час проведення оцінювання результатів службової діяльності

12

Проводити службові розслідування та перевірки, у разі недодержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

 

Керівник апарату суду,

дисциплінарна комісія

У разі виявлення

13

Вживати заходи щодо припинення правопорушення та повідомляти про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері запобігання корупції, у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення (в межах своїх повноважень)

 

Голова суду,

керівник апарату суду, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції

У разі виявлення

14

Забезпечити детальний розгляд звернень громадян, звертати особливу увагу на звернення, що містять інформацію про корупційні діяння державних службовців суду з метою своєчасного виявлення та усунення причин, що порушують права та свободи громадян

Голова суду,

керівник апарату суду,

уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

15

Забезпечити своєчасне та якісне проведення річної інвентаризації матеріальних та нематеріальних активів господарського суду Сумської області у 2020 році

 

Голова суду,

інвентаризаційна комісія згідно наказу,

завідувач господарства

Жовтень - грудень

16

Здійснювати прозору процедуру закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів згідно законодавства з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням

Голова суду, керівник апарату суду, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції, начальник фінансово-економічного відділу,

голова тендерного комітету

При здійсненні закупівель

17

Надання допомоги з питань:

— організації виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, у тому числі: планування цієї роботи, здійснення контролю за реалізацією запланованих заходів;

— організації роботи щодо попередження порушень антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів;

— діяльності керівників щодо виявлення та припинення корупційних діянь у підпорядкованих структурах, а також інформування про них відповідних правоохоронних органів.

 

Голова суду, керівник апарату суду, уповноважені особи    з питань запобігання  та виявлення корупції

Постійно

18

Проводити аналіз та організацію постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Голова суду, керівник апарату суду, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

19

Забезпечувати неухильне дотримання  Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158

 

Керівник апарату суду, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції, працівники відділу управління персоналом

Постійно

20

Оприлюднити на офіційному веб-сайті господарського суду Сумської області інформації про результати проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції

 

Керівник апарату суду, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

21

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2021 рік, оприлюднити його на офіційному веб-сайті господарського суду Сумської області

Керівник апарату суду, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень