flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила пропуску осіб до будівлі Господарського суду Сумської області та на його територію транспортних засобів

31 липня 2023, 17:48

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління Служби судової охорони у Сумській області та Господарського суду Сумської області 

від 24.12.2021 № 38/ 119 зі змінами від 31.07.2023)

ПРАВИЛА

пропуску осіб до будівлі Господарського суду Сумської області та на його територію транспортних засобів

  1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до будівлі Господарського суду Сумської області (далі – Суд) та на його територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до будівлі Суду та на його територію транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється співробітниками (працівниками) територіального управління Служби судової охорони у Сумській області (далі – Управління).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в Суді співробітники (працівники) Управління керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. При вчиненні особами протиправних дій стосовно суддів, працівників апарату Суду, учасників судового процесу, працівників інших органів та установ системи правосуддя, осіб, які перебувають у приміщенні Суду, співробітники (працівники) Управління зобов’язані невідкладно вжити заходи, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про Службу судової охорони, затвердженим Рішенням Вищої ради правосуддя від 04.09.2019 № 1051/0/15-19.

1.5. Пропуск осіб до будівлі Суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.6. На вході до будівлі Суду обладнується пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу або ручним металошукачем, засобами відеонагляду та зв’язку (у разі наявності) та іншими спеціальними технічними засобами, призначеними для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

1.7. Службові входи до Суду обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.8. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до будівлі Суду, а також винесення таких цінностей за його межі здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою Суду.

1.9. Для речей, які заборонено проносити до будівлі Суду, після пункту пропуску обладнуються камери схову.

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника Управління (командира підрозділу охорони), а також на голову (керівника апарату) Суду. У разі  порушення вимог цих Правил співробітниками (працівниками) Управління голова (керівник апарату) Суду інформують начальника Управління (командира підрозділу охорони).

1.11. Примірник цих Правил розміщується в будівлі Суду перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

 

  1. Порядок пропуску осіб до будівлі Господарськогосуду Сумської області

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до будівлі Суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

Для ідентифікації осіб, які прибули до Суду, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні до приміщення Суду, в якому вони працюють, за пред’явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, судді, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до будівлі Суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату суду пропускаються до будівлі Суду за пред’явленням службового посвідчення.

2.7. До будівлі Суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

- особи, які прибули на відкриті судові засідання, - за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

- особи, які прибули для подання або отримання документів у канцелярії Суду, ознайомлення з матеріалами судових справ або з інших питань, які стосуються судових справ, учасниками яких вони є - після пред’явлення документа, який посвідчує особу.

Також до будівлі Суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

- співробітники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, співробітники (працівники) Управління, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

- інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у будівлі Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), - згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

- особи, які прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), - за списками, затвердженими головою Суду (керівником апарату Суду), після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Доступ до службових приміщень здійснюється у супроводі працівника суду.

Якщо у відвідувача суду відсутній документ, який посвідчує особу, співробітник (працівник) Управління з’ясовує мету візиту. У разі прибуття особи у судове засідання інформація про це надається помічнику судді чи секретарю судового засідання, питання щодо можливості пропуску такої особи в приміщення суду погоджується з суддею, головуючим по справі.

У разі прибуття особи до суду з питань, які не стосуються участі в судових засіданнях, співробітник (працівник) Управління інформує про це керівника (заступника керівника) апарату Суду, який вирішує питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до будівлі Суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до будівлі Суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

2.9. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів співробітник (працівник) Управління може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до будівлі Суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск до будівлі Суду іноземців чи осіб без громадянства, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови Суду (крім участі у відкритих судових засіданнях в якості вільних слухачів).

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До будівлі Суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються співробітники (працівники) Управління, співробітники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, можуть бути пронесені до будівлі Суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до будівлі Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – співробітника (працівника) Управління.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій співробітники (працівники) Управління пропускають до будівлі Суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату Суду й негайно повідомляють про це голову Суду, керівника апарату суду, чергового Управління.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до будівлі Суду та не є його працівниками, заноситься співробітниками (працівниками) Управління до Електронної системи обліку відвідувачів суду, перелік даних якої відповідає Журналу відвідувачів (додаток №1). У випадку неможливості використання Електронної системи, інформація заноситься до Журналу. Реєстрація відвідувачів не здійснюється у випадку пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду, а також у випадку необхідності доступу до найпростішого укриття під час сигналу «Повітряна тривога». (зміни від 31.07.2023)

2.16. Порядок пропуску осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у будівлі Суду можуть перебувати:

  • судді та працівники апаратусуду;
  • працівники правоохороннихорганів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в приміщенні суду осіб, яких вони охороняють;
  • особи, які беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;
  • особи, які беруть участь у судових засіданнях, що на час закінчення робочого дня не завершені;
  • медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо, які прибули за викликом.

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до будівлі Суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання пропускаються лише учасники судового засідання.

2.19. Вхід та вихід до/з будівлі Суду особами, які не є його працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

2.20. Співробітник (працівник) Управління повинен перевіряти великогабаритні сумки, пакети, мішки (понад 600x400x200 мм) тощо працівників служби доставки, кур’єрів або інших робітників та обов’язково супроводжувати цих осіб до потрібного службового приміщення (кабінету) або працівника суду.

2.21. Про випадки порушення порядку пропуску співробітник (працівник) Управління доповідає керівнику апарату суду.

2.22. Під час сигналу «Повітряна тривога» співробітник (працівник) Управління забезпечує доступ до найпростішого укриття осіб, які мають намір ним скористатись.

  1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію Господарського суду Сумської області

3.1. В’їзд транспортних засобів на службову стоянку Суду здійснюється через ворота, відкриття яких покладається на співробітників (працівників) Управління (крім проїзду працівників суду, які мають власні ключі від приводу воріт). Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на службову територію (з території) Суду заноситься співробітниками (працівниками) Управління до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток № 2) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні Суду).

3.2. На територію Суду пропускаються:

1) службові транспортні засоби Суду згідно зі списками, затвердженими головою Суду чи керівником апарату Суду;

2) особисті транспортні засоби суддів, працівників апарату суду за списком, затвердженим головою Суду чи керівником апарату Суду, після пред’явлення посвідчення судді, працівника апарату суду;

3) транспортні засоби інших судів, органів, установ, підприємств, організацій за дозволом голови Суду після пред’явлення документа, що посвідчує особу;

4) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем співробітників (працівників) Управління, які здійснюють пропуск осіб до приміщення Суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Суду здійснюються під наглядом співробітника (ів) (працівника (-ів)) Управління.

3.4. Забороняється вхід (вихід) осіб через пункт пропуску транспортних засобів на службову територію (з території) Суду.

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до будівлі

Господарського суду Сумської області

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.2. Забороняється пропуск до будівлі Суду осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.12 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600x400x200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників апарату суду, органів, установ системи правосуддя, учасників судового процесу, відвідувачів, співробітників (працівників) Управління.

4.3. Особи, які прибули до Суду, на час відвідування суду речі та предмети, з якими заборонено пропуск до приміщення Суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктом пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5-7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого у м. Суми відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду може бути обмежено пропуск до приміщення суду осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски.

 

Додаток 1

Правил пропуску осіб до будівлі

Господарського  суду  Сумської області 

(підпункт 2.15 розділу 2)

 

 

ЖУРНАЛ

відвідувачів ______________________________________________________________

(назва об’єкта суду, органу чи установи системи правосуддя)

 

 

 

 

 

Розпочато _________________20___р.

 

Закінчено _________________20___р.

 

Продовження додатка 1

 

 

№ з/п

Дата та час входу

Прізвище, ім’я по батькові (без скорочень)

Назва та номер документа, що посвідчує особу

Номер службового кабінету, залу судового засідання тощо

Дата та час виходу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Правил пропуску транспортних засобів на територію Господарського суду Сумської області

(підпункт 3.1 розділу 3)

 

ЖУРНАЛ

В’їзду (виїзду) транспортних засобів

на (з) територію (-ї) ______________________________________________________________

(назва об’єкта суду, органу чи установи системи правосуддя)

 

Розпочато _________________20___р.

 

Закінчено _________________20___р.

Продовження додатка 2

 

 

№ з/п

Дата та час заїзду

Модель та державний номер транспортного засобу

Прізвище, ім’я по батькові водія

Назва та номер документа, що посвідчує особу

Дата та час виїзду

1

2

3

4

5

6