flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Модельне рішення. Організація внутрішнього навчання працівників апарату суду. Навчальний модуль.

12 грудня 2023, 16:20

Модельне рішення Господарського суду Сумської області розроблене в межах ініціативи "Модельні суди" 3.0 проєкту ЄС «Право-Justice» у категорії Управління персоналом.

Професійна підготовка працівників апарату суду здійснюється безперервно та має включати найкращі можливості комфортного здобуття знань та навичок. Основні особливості полягають в тому, що навчання проходять досвідчені працівники спільний досвід яких перевищує досвід найкращого тренера.

Обов’язковий елемент – залученість учасників.

Підвищення кваліфікації з наданням балів ЄКТС проводять організації, що мають право надавати освітні послуги. Вони забезпечують можливість участі у сертифікатних (обсягом не менше двох кредитів ЄКТС) та короткострокових (0,2-1 кредиту) програмах.

Державні службовці у межах виконання індивідуальних програм мають набирати не менше одного кредиту ЄКТС протягом календарного року, у тому числі 0,5 кредиту ЄКТС шляхом самоосвіти.

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".

Потреба у формуванні, розвитку, оновленні відповідних компетентностей державного службовця шляхом самоосвіти визначається на основі оцінювання результатів його службової діяльності і відображається в індивідуальній програмі.

Порядок нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання наказ НАДС від 12 грудня 2019 року

Річний цикл професійної підготовки

 • визначення/коригування навчальних потреб (опитування, звіти структурних підрозділів, визначення обов’язкових навчальних програм);
 • аналіз наявних навчальних ресурсів 
 • формування індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності
 • моніторинг виконання індивідуальної програми (щоквартально)
 • визначення тематики, графіку та тренерів для внутрішнього навчання
 • підготовка навчальних модулів 
 • проведення навчання, тестування
 • аналіз результатів
 • використання в оцінюванні  результатів службової діяльності (оціночна співбесіда) 

Для держслужбовців передбачено обов’язок формування індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності та оцінювання  результатів службової діяльності. Що стосується інших категорій працівників, найперше патронатної служби, участь якої у внутрішньому навчанні є доцільною та бажаною, то правила та періодичність їх професійного навчання потрібно закріпити в Положенні про організацію внутрішнього навчання, схваленому зборами суддів відповідного суду.

Зарахування документів про навчання отриманих на сторонніх ресурсах залежить від можливості працівника використати їх у своїй роботі в суді.

Успішне внутрішнє навчання може бути перераховане в кредити ЄКТС необхідні для самоосвіти:

- 0,1 кредиту ЄКТС за один модуль за умови отримання не менше 70% правильних відповідай у тестуванні

Тематика навчання

Обов’язкове навчання

(здійснюється спеціалізованими організаціями для відповідальних осіб)

 • Цивільний захист (1 раз на 3 роки)
 • Пожежна безпека (1 раз на 3 роки)
 • Охорона праці (1 раз на 3 роки)
 • Теплове господарство (щороку до 01.09)
 • Електрогосподарство 
 • Публічні закупівлі

Антикорупційні заходи:

НАЗК, відповідальна особа за планом антикорупційних заходів.

Англійська мова:

Може бути використаний проєкт Eng4PublicService з безкоштовного вивчення публічними службовцями англійської мови на платформі онлайн школи EF English Live. Проєкт реалізовується НАДС у співпраці з освітньою організацією EF Language Learning Solutions. Вхід через портал управління знаннями.

Українська мова:

програми підготовки НШСУ для працівників апаратів судів.

Планове 

 • Правила ведення діловодства
 • ВКЗ, порядок фіксування
 • АСДС, Електронний суд
 • Етика
 • Психологічні програми
 • Державна служба

Поза планом

 • Новели законодавства
 • Судова практика

Саме для планової та позапланової тематики навчання доцільно використовувати пропонований навчальний модуль.

Вимоги до навчального модуля, методика його підготовки.
Навчання має 3 виміри:

 • знання (набуття відомостей),
 • уміння (здатність робити належно),
 • ставлення та цінності (чутливість до ідей та питань).

Може передбачатись самостійна робота (необхідність ознайомитись з новими нормами, правилами, положеннями).

Щодо особи тренера, то це можуть бути працівники суду: працівники служби управління персоналом, керівники структурних підрозділів,  відповідальні за напрямки роботи. Можуть залучатись і сторонні фахівці.

Тренери та тематика навчання визначаються в річному плані 

Основними видами навчальних матеріалів які використовуються є:

 • Міні-лекція
 • Презентація
 • Запитання для проведення експрес-опитування ( замученість, перевірка попереднього досвіду, контроль розуміння матеріалу, ставлення до проблеми)
 • Мозковий штурм
 • Відеоматеріал
 • Тестові завдання
 • Довідкові матеріали
 • Рольові ігри та робота в малих групах (фактично не використовуються через обмеження у часі).

Використовуються як авторські матеріали тренера, так і довідкові (НПА, судова практика)

Варто пам’ятати!

Пасивними слухачами учасники навчання можуть ефективно залишатись не більше 20 хвилин.

 

Навчальний модуль

Розроблено такі навчальні модулі:

- Етика спілкування та взаємодії у колективі

https://drive.google.com/drive/folders/1Y3VDaxL0vpFRYwBcJEQ5AvKdW_0-VqGA?usp=sharing

- Правила веденні діловодства

https://drive.google.com/drive/folders/1z1tb4kNWCv9XuQDRpQYlDrJlJK6ZML-8?usp=drive_link

Кожен навчальний модуль має коротку анотацію: навчальні цілі та визначення авдиторії для якої він підготовлений: секретарі судового засідання, помічники, канцелярія, всі працівники тощо.

Стандартний навчальний модуль має включати:

 1. Роздатковий матеріал. Основні тези, рекомендований обсяг сторінка А5.
  Тези можуть включати посилання на нормативні акти судову практику чи рекомендовані додаткові матеріали.

Роздатковий матеріал містить посилання – QR код на форму опитування.

 1. Презентаційний матеріал. Презентація за встановленим шаблоном створена в інструментах Google презентацій. Кількість слайдів орієнтовно 10-15.
  Можуть використовуватись відеоматеріали та інтерактивні методики: бліц опитування, хмаринки тегів тощо.

Презентація є опорною, використовується для ілюстрації доповіді тренера. Має  на меті забезпечити ефективне поєднання візуальної та вербальної інформації.

Наявність дісклеймеру щодо розробки матеріалів в межах професійної підготовки працівників апарату Господарського суду Сумської області. Це важливо для можливості обміну навчальними матеріалами.

Демонструється на мультимедійному обладнанні: екран, проектор.

3. Тестування. Використовується Google Форма на 10 запитань.

Запитання мають на меті не лише перевірку засвоєння матеріалу, але його систематизацію, концентрацію уваги на важливих аспектах.

Здійснюється одразу по закінченню навчання з використанням смартфону.

Використовуються запитання з чотирма варіантами відповідей, один з яких вірний.

Тестова анкета також містить поле для відгуків і побажань, заповнюється за бажанням.

За результатами тестування автоматично формується таблиця результатів та статистика.

Тривалість навчання не повинна перевищувати одну годину, враховуючи тестування 5-10 хв.

Навчання доцільно організовувати у групі, але за такою моделлю навчання може бути проведено і в режимі відеоконференції з трансляцією екрану.

У випадку відсутності працівника йому надається доступ до самостійного опрацювання матеріалу.

По завершенню навчання відділ управління персоналом формує звіт з таблицею результатів та висновками.

Всі долучені до навчання: служба управління персоналом, тренери проводять нараду – дебріфінг одразу по його закінченню, для врахування отриманого досвіду.

 Пропозиції:

 • тренінг для тренерів в НШСУ,
 • структурований банк навчальних матеріалів для обміну між судами

Цифрові ресурси для підготовки модуля

 Інструменти Google, акаунт суду: форми, документи, презентації, таблиці, блог

Практика студентів

Для зручності ознайомлення з необхідними документами та матеріалами для студентів, які проходять практику в Господарському суді Сумської області всі матеріали зібрано на спеціальному ресурсі

https://practicegsso.blogspot.com/

Також необхідно враховувати схвалений Радою суддів України проєкт Модельної програми проходження здобувачами вищої освіти практики в судах

https://rsu.gov.ua/ua/site/download?doc=L3VwbG9hZHMvZG9jdW1lbnRzL3Jpc2VubmEtcnN1LW5vLTM0LXZpZC0xNzA4MjAyMy1zLnBkZg==

Враховуючи специфіку роботи суду та для створення оптимальних умов для проходження практики, було б логічно передбачити можливість виконання частини практики дистанційно з використанням електронних інструментів суду. Наприклад, участь у судовому засіданні в режимі ВКЗ, ознайомлення з електронними документами, іншими ресурсами суду. Для цього необхідно визначити в ЄСІТС спеціальний статус особи, що проходить практику, для можливості їй надання доступу до сервісів суду.

Доцільно створити інформаційний ресурс для осіб, які мають намір пройти практику в судах з можливістю: обрати базу практики, ознайомитись з загальною інформацією про суди, необхідними документами. Це може бути розділ на вебпорталі «Судова влада України».

Ці пропозиції надані Раді суддів України при обговоренні проєкту Модельної програми проходження здобувачами вищої освіти практики в судах.

 

Аналіз зовнішніх ресурсів для професійної підготовки працівників апарату суду

Судова влада

 

 

Дистанційне навчання НШСУ

http://dn.nsj.gov.ua/

 

Учбовий центр ДП ІСС на професійній мережі Феміда

http://femida.court.gov.ua

 

Інші органи влади

 

 

Портал Управління знаннями НАДС

https://pdp.nacs.gov.ua/

 

Навчальна платформа НАЗК

https://study.nazk.gov.ua/

 

Дія. Освіта

https://osvita.diia.gov.ua/

 

Неурядові ресурси

 

 

Навчальна платформа ради Європи HELP (Освіта в галузі прав людини для юристів)

 https://help.elearning.ext.coe.int/

 

Платформа  онлайн-курсів Prometheus

 https://prometheus.org.ua/

 

Курси для держслужбовців на юридичному порталі Ratio Decidendi

https://rd.ua/ua

 

Студія EdEra

https://www.ed-era.com/

 

 

Перелік ресурсів не є вичерпним і може змінюватись.

 

Більше про навчання дорослих:

Марчук А. В. Андрагогіка : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 300 с.

https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3218/1/andragogika.pdf

Посібник для фахівців з навчання дорослих www.dvv-international.org.ua/fileadmin/files/eastern-neighbors/Ukraina_pics/Publications/Adult_Education_for_professionals.pdf

Фулей Т.І. Інтерактивні методи навчання у підготовці суддів https://cutt.ly/Dwkzp7Oc