flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток N 4
до Положення про забезпечення доступу
до публічної іноформації у господарському суді Сумської області
затверджений наказом від 19.04.2012 N 17

ПЕРЕЛІК
документів господарського суду Сумської області, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію

1. Протоколи зборів суддів.
2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суддів.
3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.
4. Акти, які складаються у випадку відсутності або пошкодження документа, що заважає використанню його за призначенням (додаток 1 п. 2.2 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Голови Вищого господарського суду України від 10 грудня 2002 року N 75 (далі - Інструкція)).
5. Журнал реєстрації позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, подань (додаток 3 до п. 2.4, п. 2.20 Інструкції).
6. Журнали реєстрації вхідних документів (додаток 3 до п. 2.4, п. 2.20 Інструкції).
7. Реєстраційно-контрольна картка позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, подань (додаток 4, п. 2.4 Інструкції).
8. Реєстраційно-контрольна картка листів, звернень, доручень, інших документів (додаток 5 до п. 2.4, п. 2.20 Інструкції).
9. Внутрішній опис документів справи (додаток 7 до підп. 3.5.4 п. 3.5, п. 19.2, п. 20.1 Інструкції).
10. Реєстр на відправлення рекомендованої кореспонденції (додаток 18 до п. 6.19 Інструкції).
11. Замовлення на виконання друкарських робіт (додаток 20 до п. 10.2 Інструкції).
12. Журнал обліку друкарських робіт (додаток 21 до п. 10.4, п. 10.8 Інструкції).
13. Замовлення на здійснення тиражування документів (додаток 22 до п. 11.2 Інструкції).
14. Журнал обліку документів, розмножених в копіювально-множильному бюро (додаток 23 до п. 11.6 Інструкції).
15. Журнал обліку та видачі печаток, штампів (додаток 24 до п. 12.4, п. 12.5 Інструкції).
16. Журнал обліку бланків (додаток 25 до п. 12.4, п. 12.5 Інструкції).
17. Замовлення на передачу службової інформації каналами факсимільного зв'язку (додаток 26, п. 15.7 Інструкції).
18. Журнал обліку прийнятих факсограм (додаток 27, п. 15.9 Інструкції).
19. Зведена номенклатура справ господарського суду на календарний рік (додаток 28 до п. 16.2 Інструкції).
20. Опис справ постійного зберігання (додаток 28.1 до п. 18.7 Інструкції).
21. Акт про виділення для знищення документів і справ, які не підлягають зберіганню (додаток 29 до п. 18.7 Інструкції).
22. Акти знищення судових справ та протоколів експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ.
23. Аркуш засвідчення справи (додаток 30 до п. 19.2 Інструкції).
24. Замовлення на одержання справи з архіву (додаток 32 до п. 22.8 Інструкції).
25. Здавальний опис справ закінчених провадженням (додаток 33 до п. 22.4 Інструкції).
26. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
27. Переліки режимних приміщень, зон, територій.
28. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
29. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.
30. Акти перевірок наявності секретних документів.
31. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.
32. Номенклатура працівників місцевого суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
33. Номенклатура секретних справ.
34. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.
35. Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.
36. Акти на знищення секретних документів і справ.
37. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.
38. Акти на знищення секретних документів і справ.
39. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
40. Звіт по формі 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".
41. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.
42. Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.