flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інформація про стан здійснення правосуддя за І півріччя 2019 року

04 липня 2019, 14:53

На виконання наказу Державної судової адміністрації України №9 від 17.01.2014, плану роботи Господарського суду Сумської області на 2019 рік, підготовлено іноформацію про здійснення судочинства за І півріччя 2019 року.

Заходи включені до плану роботи суду, що повинні бути проведені у 1 півріччі 2019 року, виконані повністю та у встановлені терміни, про що зроблені записи з зазначенням виконавця та номеру номенклатурної справи, де містяться матеріали про виконання відповідних заходів плану.

 Протягом 1 півріччя 2019 року до суду надійшло 9 запитів про доступ до публічної інформації. На запити були надані відповіді у встановлені строки.

 Діяльність суду протягом 1 півріччя 2019 року здійснювалась відповідно до плану антикорупційних заходів господарського суду Сумської області на 2019 рік, затвердженого головою господарського суду Сумської області 08.01.2019.

Постійно здійснюється оприлюднення інформації про діяльність суду, анонсуються резонансні справи, інформація про рішення по справам, які можуть мати суспільний інтерес розміщується на веб-сайті суду, підтримується робота з громадськістю та ЗМІ.

 

Рішенням Ради суддів України від 02 квітня 2015 року №28 затверджено перелік базових показників роботи суду, що підлягають застосуванню з метою аналізу їх діяльності щопівроку та щороку. Базові показники публікуються на веб-сторінці суду починаючи з 1 півріччя 2015 року.

 

Протягом 1 півріччя 2019 року  судді та спеціалісти  господарського суду підвищували свою кваліфікацію і брали участь в навчаннях і семінарах, які проводились Національною школою суддів України по підготовці голів та заступників голів окружних загальних, господарських  та адміністративних судів та її Харківським регіональним відділенням для суддів окружних господарських судів України і для працівників судів на тему: «Запобігання та протидія корупції: окремі аспекти законодавства України», по підготовці судових розпорядників місцевих (окружних) та апеляційних судів,  для спеціалістів із забезпечення зв’язків зі ЗМІ (прес-секретарів) місцевих (окружних) та апеляційних судів на тему: «Комунікації в судовій діяльності», а також Національною школою суддів України за підтримки Регіонального представництва Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови  (тренінг з навчального курсу «Законодавство України про неплатоспроможність» для суддів господарських судів).

В господарському суді Сумської області постійно ведеться робота по вдосконаленню стану організації роботи, перш за все за рахунок підвищення персональної відповідальності посадових осіб та виконавців, в роботі яких виявлено ті чи інші недоліки, посилення контролю за їх роботою з боку керівництва суду.

У 1 півріччі 2019 року відповідно до Рішення Ради суддів України від 17 вересня 2018 року №53 «Про застосування системи оцінювання роботи суду (СОРС) з метою отримання інформації про поточну ситуацію роботи судів та визначення потреб органів системи правосуддя» наказом голови господарського суду Сумської області  від 08 січня 2019 року №1  було доручено провести опитування суддів та працівників апарату господарського суду Сумської області з 09 по 31 січня 2019 року та підготувати аналітичний звіт за його результатом.

Анкетування суддів та працівників апарату суду проводилося за допомогою «Анкети внутрішнього опитування судді» (додаток 2 до Методичного посібника «Застосування Системи оцінювання роботи суду») та «Анкети внутрішнього опитування працівника апарату суду» (додаток 3 до Методичного посібника «Застосування Сисеми оцінювання роботи суду») при здійсненні опитування суддів та працівників апарату суду був застосований Модуль 1 «Судове адміністрування».

Дане оцінювання було застосоване для діагностики ситуації в господарському суді Сумської області з метою визначення реалістичних та найбільш ефективних заходів для вирішення існуючих потреб.

Оцінювання дало інформацію про поточний стан та тенденції його змін щодо визначення належного рівня фінансування та матеріального забезпечення суду, оцінки належних умов праці у суді, визначення якості адміністрування судом, ефективності суддівського самоврядування, ефективності роботи суду з вирішення справ.

Судді  та працівники апарату були ознайомлені зі звітом та з висновками, що були складені за результатом аналізу показників дослідження (протокол зборів суддів №4 від 12.03.2019, протокол оперативної наради працівників апарату №1 від 12.03.2019).

 

Крім цього, з 01 по 26 квітня 2019 року на виконання п.4 Рішення Ради суддів України від 17 вересня 2018 року №53 «Про застосування системи оцінювання роботи суду (СОРС) з метою отримання інформації про поточну ситуацію роботи судів та визначення потреб органів системи правосуддя» відповідно до наказу голови суду від 29 березня 2019 року №9 було проведено анкетування відвідувачів господарського суду Сумської області щодо якості функціонування суду.

Так, господарський суд Сумської області взяв участь в моніторингу «Проведення опитувань учасників судових проваджень з використанням методології карток громадянського звітування (КГЗ) в Чернігівській та Сумській областях», який реалізує Чернігівський громадський комітет захисту прав людини у партнерстві з громадською організацією «Північна правозахисна група» (м. Суми) за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя».  Мета проекту - це покращення доступу громадян до суду та підвищення ефективності продуктивності та якості роботи судових установ. Основна його задача - є отримання інформації про стан задоволеності відвідування конкретного суду, якістю судових послуг.

Респондентам пропонувалося відповісти на більше ніж 60 питань, серед яких є особисті та ті, що стосуються роботи судової установи, матеріально-технічного оснащення, графіку роботи, професійності суддів, електронного суду та висловити свої побажання, тощо.

У сукупності, під час даного опитування була зібрана та проаналізована інформація за такими параметрами:

- доступність суду;
- зручність та комфортність перебування в суді;
- повнота та ясність інформації;
- прийнятність витрат, пов’язаних зі зверненням до суду;
- доступність правової допомоги;
- дотримання термінів судового розгляду;
- сприйняття роботи працівників апарату суду;
- сприйняття роботи суддів.

В рамках моніторингу у червні 2019 року відбулася робоча зустріч керівництва суду з представниками ГО «Північна правозахисна група» щодо обговорення підсумків. У ході зустрічі обговорені результати проведеного анкетування учасників судових проваджень, та спільно розроблені рекомендації із урахуванням балів, зазначених у анкетах. Остаточні результати дослідження будуть презентовані в липні 2019 року.

Крім вищезазначеного в господарському суді постійно ведеться робота  для забезпечення кращого розуміння суспільством ролі судової системи та більш точного уявлення про систему правосуддя задля здобуття поваги і довіри стосовно здатності судів виконувати свої функції, зокрема:

  • започатковано проект "From us about us", в рамках якого на офіційному сайті суду, соціальних мережах ми знайомимо з нашими співробітниками;
  • втілено проект «Суддівська школа», в рамках якого організовано ряд лекцій та просвітницьких заходів для студентів вищих навчальних закладів та шкіл міста Сум;
  • було реалізовано спільний арт-проект суду з Вищим училищем мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського "Кожен має право на самовираження", який присвячений Всесвітньому дню культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку;
  • в рамках Міжнародного мандрівного фестивалю по правам людини Docudays.ua, пройшло навчання для студентів юридичних факультетів сумських вищих навчальних закладів. Тема уроку - «Право захищати свої права».