flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Суд повернув територіальній громаді сільськогосподарські угіддя

26 вересня 2019, 16:59

До суду звернувся прокурор  про визнання недійсними рішень сільської ради, а також договору оренди землі з урахуванням додаткових угод, повернення земельних ділянок вартістю 343 897 грн 44 коп до комунальної власності.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив, що уповноваженим державою органом  здійснювати відповідні функції у спірних відносинах, є Головне управління Держгеокадастру в Сумській області.  Проте, вказаним органом не вжито заходів до усунення порушень чинного законодавства та повернення спірних земельних ділянок, а тому вбачаються правові підстави щодо звернення прокурора до суду із вказаним позовом.

Зокрема, у позові йдеться про недотримання сторонами спірного договору встановленого на законодавчому рівні порядку розпорядження земельними ділянками комунальної власності, неправомірне і необґрунтоване визначення розміру орендної плати, позбавлення інших суб’єктів господарювання права претендувати на передані земельні ділянки, позбавлення можливості конкурентного визначення розміру орендної плати, надходжень до місцевого бюджету коштів, які суб’єкти господарювання мали б сплатити в якості внеску за участь у земельних торгах.

З матеріалів справи вбачається, що рішеннями Конотопського міськрайонного суду визнано відумерлою спадщину у вигляді земельних часток (паїв) загальною площею 48,004 га після смерті громадян.

Вказана відумерла спадщина передана у комунальну власність на підставі рішення Хижківської сільської ради від 30.06.2009 (12 земельних часток (паїв) загальною площею 48,004 га). У подальшому рішенням Хижківської сільської ради від 12.04.2017 вирішено передати в оренду ТОВ «Вітчизна» вищевказані земельні ділянки комунальної власності. На підставі цього рішення 19.04.2017 між Хижківською сільською радою та ТОВ «Вітчизна» укладено договір оренди 12 земельних ділянок (паїв) (відумерла спадщина) загальною площею 48,004 га строком на 7 років (далі за текстом – «Договір оренди»), який зареєстрований у Хижківській сільській раді від 19.04.2017 за № 06.

Судом також встановлено, що  рішенням Бочечківської сільської ради Конотопського району Сумської області від 01.06.2017  розпочато процедуру реорганізації Хижківської сільської ради шляхом приєднання до Бочечківської сільської ради та визначено, що правонаступником прав та обов’язків Хижківської сільської ради є Бочечківська сільська рада. В подальшому, Бочечківська сільська рада прийняла рішення від 20.06.2018 «Про внесення змін та продовження терміну дії договору оренди землі» та нею укладено додаткову угоду від 18.07.2018 № 1, якою внесено зміни до вищевказаного договору оренди, а саме: змінено сторону орендодавця на Бочечківську сільську раду, зменшено площу орендованих земельних ділянок до 33,4680 га, встановлено орендну плату у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, продовжено термін дії договору оренди до 31.12.2025. Вартість земельних часток (паїв) склала 343 897,44 грн.

Задовольняючи позов, суд виходив з того, що чинне законодавство, зокрема, Закон України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», не передбачає повноважень державних органів чи органів місцевого самоврядування передавати в оренду земельні частки (паї) до їх формування у земельні ділянки. Земельні ділянки державної або комунальної власності та земельні частки (паї) є різними об`єктами земельних відносин і мають різний правовий режим, а договір оренди земельної частки (паю) та договір оренди земельної ділянки є самостійними договорами з різним предметом, оскільки за договором оренди земельної частки (паю) предметом договору є земельна частка (пай), а за договором оренди земельної ділянки предметом є земельна ділянка. У разі оренди земельної частки (паю) встановлюються орендні відносини щодо права на земельну частку (пай), не визначену в натурі земельну ділянку, посвідчену сертифікатом. Орендні відносини повинні оформлюватися договором, як у разі оренди земельної частки (паю), так і у разі оренди земельної ділянки.

На підставі рішень суду та за наслідками прийняття рішення сільської ради спірні земельні частки (паї) перейшли до комунальної власності, а тому сільська рада повинна була належним чином оформити право власності та вжити заходів щодо внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в тому числі з метою використання свого права на розпорядження ними. При цьому, проведення землеустрою (надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації, її затвердження тощо при передачі земельних ділянок комунальної власності в оренду) є обов’язком, а не правом органу місцевого самоврядування, як розпорядника земель комунальної власності.

В той же час з матеріалів справи вбачається, що спірні земельні частки (паї), передані в оренду відповідачу,  не внесені до Державного земельного кадастру у зв’язку з тим, що технічна документація із землеустрою щодо встановлення їх меж в натурі (на місцевості) не виготовлялася та не затверджувалася.

Суд не прийняв до уваги заперечення відповідача з приводу того, що Законом України «Про оренду землі» передбачене право укладати договори оренди земельних часток (паїв) до виділення у натурі (на місцевості) земельних ділянок, оскільки зі змісту абз. 1 Розділу «Перехідні Положення» Закону України «Про оренду землі» вбачається, що таке право надано виключно громадянам - власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) до виділення їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок.

В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис) підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що рішення Хижківської сільської ради Конотопського району Сумської області від 12.04.2017 «Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «Вітчизна» та рішення Бочечківської сільської ради Конотопського району Сумської області від 20.06.2018  «Про внесення та продовження терміну дії договору оренди землі» є незаконними та підлягають скасуванню, а укладений між Хижківською сільською радою Конотопського району Сумської області та ТОВ «Вітчизна» договір оренди землі (паїв) від 19.04.2017 з урахуванням додаткової угоди від 18.07.2018 - визнанню недійсними. Підстава, на якій відповідачем було набуте право користування спірними земельними паями, відпала, а отже ТОВ «Вітчизна» зобов’язане повернути  територіальній громаді 24 земельні частки (паї).