flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до
публічної інформації у
господарському суді Сумської області

ПОРЯДОК
взаємодії господарського суду Сумської області
з представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія господарського суду Сумської області (далі — Суд) із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі — ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат господарського суду Сумської області та цього Положення.

2. Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснюється заступником керівника апарату Суду.

3. Відвідування відкритих судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ — за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

Про розгляд судової справи у закритому засіданні виноситься ухвала. Закритий судовий розгляд допускається у випадках необхідності охорони державної, комерційної або банківської таємниці, а також за умови задоволення клопотання з обґрунтованою вимогою сторони про конфіденційний розгляд справи.

4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до законодавства.

5. Можливість фото-, теле-, відео- зйомки у залах судових засідань вирішується по кожній справі з урахуванням думки учасників процесу та інтересів правосуддя. Представники ЗМІ, які мають намір проводити фото-, теле-, відео- зйомку в приміщенні суду повинні завчасно (не менше ніж за 3 дні) надати відповідний письмовий запит.

6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

Представникам ЗМІ забороняється пересуватись по залу судового засідання під час слухання справи.

Представники ЗМІ, як і інші особи присутні у судовому засіданні, за непідкорення розпорядженню головуючого чи порушення порядку під час судового засідання, вчинення дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

7. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у Суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відповідних списків заступником керівника апарату Суду.

8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (прес-конференції, урочисті заходи тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів, їх розсилання редакціям ЗМІ, телефонних повідомлень тощо.

10. Представники ЗМІ повинні дотримуватися порядку пропуску осіб до приміщень судів, затвердженого спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України 12 вересня 2005 року №102/765, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), мати при собі посвідчення.

11. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами про захід, що відбувається, здійснює заступник керівника апарату Суду.

12. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання інформаційних повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

13. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися, в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

14. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

15. Представникам ЗМІ слід враховувати, що відповідно до Кодексу професійної етики, судді не мають права розголошувати інформацію, що стала відома у зв'язку з розглядом справи в закритому судовому засіданні. Не можуть робити публічні заяви, коментувати в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду, та піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили.